Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

Zde najdete praktické odkazy a rady

Počítačová grafika a fotografie

V průběhu práce s počítačovou grafikou od 2. ročníku narazí studenti na různé požadavky. 

Zde rychlé odkazy na pomůcky a k programům:

Odkaz na stránky vektorového grafického programu Zoner Callisto zde

Populární program grafiky Gimp (zdarma) zde a návody pro něj zde

Pro uživatele programu pro úpravu fotografií Zoner (není zadarmo) zde 

Jedna z možností pohodlného prohlížení a úprav fotografií pomocí Irfan View (zdarma) zde

Další možnost úprav fotografií PhotoSkape (zdarma) zde

Volně použitelné fotografie pro vaše úkoly zde nebo také zde a také zde

Vektorová grafika Open/Libre Office Draw jako součást balíku Open/Libre Office zde

Program vektorové grafiky InkScape (zdarma) zde

Ostatní pomůcky a odkazy získají žáci na školním moodle a v hodinách IKT.