Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

OŠ3 přehled učiva:

Osobní porftolio

Počítačová grafika

Práce v programu vektorové grafiky

Formát PDF

Komprimace a dekomprimace dat

Základy počítačové animace

Údržba dat

Mobilní zařízení, cloudové aplikace, úložiště

Rozšiřující učivo

rozpis učiva:

Učivo v moodle v kurzu IKT ošetřovatel

téma: Práce s formátem PDF

část 10 PDF

A - Práce s formátem PDF

- cvičení B, C, D, F

- cvičení E

(zkoušení - viz termíny)

 

od 25. a 26. dubna: 

- 25. a 26. dubna pro ty, kteří budou dříve hotovi se zkoušením,

- 9., 10., 23. a 24. května

téma Údržba dat nejen v počítači

část Školní počítače

- Pracujte na společných počítačích? Pracujete často s Internetem? Uklízejte!

část 1 Počítač

- L Údržba počítače

- M Záznam toho, co se děje na ploše počítače

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

část 3 Mobilní zařízení

- C Údržba a ochrana zařízení

téma Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / všechno

téma: Individuálně rozšiřující učivo (v kurzu označeno zeleně)