Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

OŠ3 přehled učiva:

Osobní porftolio

Počítačová grafika

Práce v programu vektorové grafiky

Formát PDF

Komprimace a dekomprimace dat

Základy počítačové animace

Údržba dat

Mobilní zařízení, cloudové aplikace, úložiště

Rozšiřující učivo

rozpis učiva:

téma: Osobní portfolio 

- zadání úkolu (termín viz záložka Úkoly)

Učivo v moodle v kurzu IKT ošetřovatel

téma: Počítačová grafika

- příprava i na testování (termín viz záložka Zkoušení)

7 Počítačová grafika / A, B, C, D

- Autotesty 14 a 15

Rozšiřující znalosti pro zájemce: 7 Počítačová grafika / E

 

téma: Práce v programu vektorové grafiky

7.2 Grafické editory

A - Grafické editory přehled

C - Vektorový grafický editor Zoner Callisto

- kapitola Úvod a kapitola Zoner Callisto (s možností instalace programu na domácí počítač)

Seznámení s programem - úvodní hodina vedená vyučující

Domácí příprava a práce ve škole:

1 Cvičení v programu Zoner Callisto

- ukázka způsobů kreslení tvarů + samostatně  části 1,2 

- 3 Základní tvarování objektů (ukázky ve škole 20. + 21. 9.)

- 4 Tvarování vrcholů (ukázky ve škole 20. + 21. 9.)

- 5 Kreslení čar a křivek (ukázky ve škole 11. + 13. 10.)

- 6 Úpravy nakreslených křivek (ukázky ve škole 11. + 13. 10.)

(opakovat si předchozí v rámci přípravy na zkoušení)

2 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Pero (ukázky ve škole 13. + 18. 10.)

- 2 Barvy (ukázky ve škole 13. + 18. 10.)

6 Cvičení v programu Zoner Callisto

- zvládnutí práce s křivkami (individuáně podle šikovnosti)

2 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 3 Texty (ukázky ve škole 19. + 25. 10.)

- 4 Duplikační režim (ukázky ve škole 19. + 25. 10.)

(opakovat si předchozí v rámci přípravy na zkoušení)

Pomocné linky a síť (s vyučující 19. + 25. 10.) 

5 Cvičení v programu Zoner Callisto (společně  vyučující 8. + 9. 11.)

- příprava na zkoušení

 

7.2 Grafické editory

2 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 5 Vložení obrázku a jeho editace

- 6 Vkládání klipartů

3 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Výplně objektů

- 2 Průhlednost objektů

- 3 Seskupení objektů a rozdělení skupin

- 4 Zrcadlení objektů

4 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Stíny

- 2 Pořadí objektů

Následuje vypracování úkolů - viz termíny. Nejdříve se ale naučte zvládnout nástroje podle cvičení.

Pozor na prázdniny a dny, kdy výuka odpadá nebo je upraven rozvrh:

středa 31. 1. 2018 IKT má druhá (čtvrteční) skupina

čtvrtek 1. 2. 2018 vydávání vysvědčení

5. - 9. 2. 2018 jarní prázdniny

čtvrtek 15. 2. 2018 - den otevřených dveří, odpolední výuka není, lze pracovat v učebně na úkolech 

14. a 15. 3.  týdení souvislá praxe, zároveň se uzavírá klasifikace za 3. čtvrtletí

------------------------------------------------

 

téma: Práce s formátem PDF

část 10 PDF

- nastudovat A - Práce s formátem PDF

- cvičení B, C, D

(zkoušení - viz termíny)

 

téma: Komprimace a dekomprimace dat

část 1 Počítač

K - Komprimace a dekomprimace dat + cvičení

+ úkol (viz termín)

 

téma: Základy počítačové animace

část 10 Animace 

A - Základy

B - Animace v programu Zoner GIF animátor + cvičení

Rozšiřující učivo individuálně: C, D

 

téma Údržba dat nejen v počítači

část Školní počítače

- Pracujte na společných počítačích? Pracujete často s Internetem? Uklízejte!

část 1 Počítač

- L Údržba počítače

- M Záznam toho, co se děje na ploše počítače

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

část 3 Mobilní zařízení

- C Údržba a ochrana zařízení

téma Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / všechno

téma: Individuálně rozšiřující učivo (v kurzu označeno zeleně)