Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

oŠ2 přehled učiva:

Opakování 1. ročníku

Počítačová grafika - základy

Práce v programu pro úpravu fotografií

Tabulkový procesor - základy

Zpracování informací z internetu

Organizace času a plánování

Modení komunikační prostředky Internetu, sdílení dat

 

 

 

rozpis učiva:

Učivo v moodle v kurzu IKT ošetřovatel:

téma: Počítačová grafika - základy

- 7 Počítačová grafika - A, B, C, D 

- 7.1 Digitální fotografie - A, B (povinné), C (pro zájemce)

- Autotesty 14, 15, 16 (termíny viz záložka Zkoušení)

téma: Opakování 1. ročníku (přezkoušení testem)

- Autotesty: 1 až 13 (termíny viz záložka Zkoušení)

- Teorie: 1 Počítač / B, C, E, F, G + 2 Internet / A, B, C, D + 4 Ochrana dat /A + 5 Základy zpracování textu / A, B

 

téma: Práce v programu pro úpravu fotografií

- 7.1 Digitální fotografie:

D - Úpravy fotografií v programu Zoner Media Explorer

- kapitoly Učebnice, Přehled, Základní ovádání

Domácí příprava:

- 1 Oříznutí fotografie - cvičení ve škole s vyučující

- 2 Klonovací razítko (zkoušení viz termín) 

- 3 Redukce červených očí (ukázky ve škole 24. 10.)

- 4 Srovnání horizontu (ukázky ve škole 24. 10.)

- 5 Úprava kolinearity (ukázky ve škole 31. 10.)

- 6 Zaostření a rozmazání (ukázky ve škole 31. 10.)

- 7 Expozice a barvy (ukázky ve škole 7. listopadu)

- 8 Efekty (ukázky ve škole 21. listopadu)

(- 9 převzorkování snímku - nepovinné učivo) 

Ve škole samostatně: 

1 - Cvičení úpravy fotografií v ZME

2. část - trénovat do termínu zkoušení 

části: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trénovat individuálním tempem do termínu zkoušení

(cv. 9 nepovinné)

Následuje zkoušení předchozího učiva- viz termíny

 

- 7.1 Digitální fotografie:

Domácí příprava:

E - Práce s fotografií v programu Zoner Media Explorer (vše)

Ve škole:

2 - Cvičení úpravy fotografií v ZME (vše)

Určeno pro přípravu na splnění úkolů - viz termíny

 

téma Freewarové programy pro úpravu fotografií

(dobrovolné rozšiřující učivo)

7.1 - Digitální fotografie - Freeware pro úpravu fotografií

Programy si lze nainstalovat na počítače doma. 

Programy si lze vyzkoušet na počítačích v učebně IKT.

 

-------------------------------------------- pololetí:

téma: Tabulkový procesor - základy

část 6.3 Tabulkový procesor

Základní materiály:

A - Tabulkový procesor MS Excel - základy

B - Tabulkový procesor Libre Office Calc + Karta Libre Office Calc

C - Příprava tabulek a grafů pomocí online aplikací

Domácí příprava:

A - Tabulkový procesor MS Excel - základy:

- 1 Popis obrazovky

- 2 Základní operace

- 3 Tabulky

- 4 Práce se schránkou

- 5 Výpočty, vzorce, kopírování vzorců či obsahu buňky 

- 6 Funkce

Cvičení ve škole:

1 - Cvičení - základní formátování tabulek / části 1, 2, 3 - cvičit i doma

1 - Cvičení - základní formátování tabulek / část 4 (Formát číslo)

3 - Cvičení - část A (vzorce), část D (operace s řádky a sloupci, řady), část E (listy)

 

Zpracování úkolu č. 3 - viz záložka Úkoly

 

část 6.3 Tabulkový procesor

A - Tabulkový procesor MS Excel - základy:

- 7 Grafy

Cvičení:

2 - Cvičení - základy grafů

3 - Cvičení:

   B Grafy v Excelu

   C Vzorce a grafy v Libre Office Calc

 

Zpracování úkolu č. 4 - viz záložka Úkoly

 

část 6.3 Tabulkový procesor:

C - Příprava tabulek a grafů pomocí online aplikací

4 - Cvičení (individuální výběr podle potřeby)

Rozšiřující učivo individuálně pro zájemce:

D - Tabulkový procesor MS Excel - rozšíření

5 - Cvičení - formátování celé tabulky pomocí stylů

6 - Cvičení - řady, adresování

téma: Zpracování dat z Internetu

Nové učivo (s vyučující)

 - Vkládání odkazů na webové stránky do dokumentů a prezentací

Opakování - individuálně: 

- část 2 Internet, kniha H 

- část 4 Ochrana dat, pomůcka Citace

téma Organizace času a plánování

- část 2 Internet / kniha C, kapitola Další funkce poštovního klienta

- část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / cvičení B/1

téma: Sdílení dat na Internetu - základní informace

část 2 Internet 

- J  Cloudová úložiště a služby

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- Úvod

- D Cloudové služby na Internetu, základní přehled

+ rozšiřující učivo

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- A Mobilní zařízení a osobní počítače

- B Operační systémy a instalace

- a další materiály v kapitole 3 Mobilní zařízení

téma Moderní komunikační prostředky

část 2 Internet

- C Komunikace pomocí Internetu / kapitoly 4 až 9 (kapitola 2 až 3 = opakování)

+ individuálně cvičení Skype

 

Individuálně:

téma Rozšiřující učivo

- individuálně, označeno v kurzu (zeleně)