Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

oŠ2 přehled učiva:

Opakování 1. ročníku

Počítačová grafika - základy

Práce v programu pro úpravu fotografií

Tabulkový procesor - základy

Zpracování informací z internetu

Organizace času a plánování

Modení komunikační prostředky Internetu, sdílení dat

 

 

 

rozpis učiva:

Učivo v moodle v kurzu IKT ošetřovatel:

téma: Tabulkový procesor - základy

část 6.3 Tabulkový procesor

Základní materiály:

A - Tabulkový procesor MS Excel - základy

B - Tabulkový procesor Libre Office Calc + Karta Libre Office Calc

C - Příprava tabulek a grafů pomocí online aplikací

Domácí příprava:

A - Tabulkový procesor MS Excel - základy:

- 1 Popis obrazovky

- 2 Základní operace

- 3 Tabulky

- 4 Práce se schránkou

- 5 Výpočty, vzorce, kopírování vzorců či obsahu buňky 

- 6 Funkce

Cvičení ve škole s vyučující:

   - cvičení editace a formátování tabulky společně s vyučující

   - cvičení formát číslo společně s vyučující

1 - Cvičení - základní formátování tabulek / části 1, 2, 3 opakovat (i doma)

1 - Cvičení - základní formátování tabulek / část 4 (Formát číslo) opakovat (i doma)

   - cvičení vzorce, funkce, operace s řádky a sloupci, řady, listy .... společně s vyučující

3 - Cvičení - část A (vzorce, funkce), část D (operace s řádky a sloupci, řady), 

část E (listy) opakovat (i doma)

 

část 6.3 Tabulkový procesor

A - Tabulkový procesor MS Excel - základy:

- 7 Grafy

Cvičení:

2 - Cvičení - základy grafů

3 - Cvičení / kapitoly:

   - B Grafy v Excelu

   - C Vzorce a grafy v Libre Office Calc

 

Zpracování úkolu č. 4 - viz záložka Úkoly

 

část 6.3 Tabulkový procesor:

C - Příprava tabulek a grafů pomocí online aplikací

4 - Cvičení (individuální výběr podle potřeby)

Rozšiřující učivo individuálně pro zájemce:

D - Tabulkový procesor MS Excel - rozšíření

5 - Cvičení - formátování celé tabulky pomocí stylů

6 - Cvičení - řady, adresování

 

květen 2018:

téma: Zpracování dat z Internetu

Nové učivo (s vyučující)

 - Vkládání odkazů na webové stránky do dokumentů a prezentací

Opakování - individuálně: 

- část 2 Internet, kniha H 

- část 4 Ochrana dat, pomůcka Citace

téma Organizace času a plánování

- část 2 Internet / kniha C, kapitola Další funkce poštovního klienta

- část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / cvičení B/1

téma: Sdílení dat na Internetu - základní informace

část 2 Internet 

- J  Cloudová úložiště a služby

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- Úvod

- D Cloudové služby na Internetu, základní přehled

+ rozšiřující učivo

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- A Mobilní zařízení a osobní počítače

- B Operační systémy a instalace

- a další materiály v kapitole 3 Mobilní zařízení

téma Moderní komunikační prostředky

část 2 Internet

- C Komunikace pomocí Internetu / kapitoly 4 až 9 (kapitola 2 až 3 = opakování)

+ individuálně cvičení Skype

 

Individuálně:

téma Rozšiřující učivo

- individuálně, označeno v kurzu (zeleně)

- cvičení formát číslo společně s vyučující