Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 Typografie  Termín 3. a 6. října

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: 5. prosince, Popelářová termín: 1. prosince

2 Základy výpočetní techniky, autorský zákon, hardware Termín 17. a 20. října

Doklasifikace Batelková, Crhová termín:  5. prosince, Popelářová termín: 1. prosince

3 Operační systém, soubory a složky Termín 7. a 10. listopadu

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: 12. prosince, Popelářová termín: 8. prosince

4 Internet - základní vědomosti Termín 14. a 24. listopadu

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: 12. prosince (Popelářová 24. listopadu v řádném termínu)

Na počítači: 

4 Internet - hledání přesných informací  Termín 14. a 24. listopadu

Popelářová 24. listopadu v řádném termínu

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: 12. prosince

5 Příprava tabulek v textovém editoru. Termín 5. a 9. ledna 

6 Textový editor - záhlaví/zápatí, číslování stránek, editace a formátování textu. Termín 20. a 23. února

7 Textový editor - ohraničení a stínování odstavců a textu. Termín: 27. února a 2. března

Textový editor - editace a formátování textu, ohraničení a stínování textu, odrážky, zpracování dokumentu. Termín: 

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
č = vyzkoušen/vyzkoušena jen částečně
 
Jméno:                  1 2 3 4 5 6 7 8
Antlová Jana D x x D x x N  
Bartošová Yveta x x x x x x x  
Filáková Lucie x x x x x x x  
Holušová Marie x x x x x x x  
Houdková Kateřina D D x x x x x  
Hudcová Iveta x x D x x x x  
Khripunova Viktoria D D D x x x N  
Lundová Aneta x D x x x x x  
Ondrušková Veronika x x x x x x x  
Pantůčková Michaela x x x x x x x  
Piálková Dominika D D x D x x x  
Přikrylová Andrea x x x x x x x  
Rambousková Natalie x D x x x x N  
Sedlačková Petra x x x x x x x  
Urbánková Petra x D D D x x x  
Ventrubová Kateřina x x x x x x x  
Vižďová Karolína x x x x x x x  
Vodičková Eva x x x D D x x  
Zpěváková Natálie x x D x x x D  
Batelková Nikola D D D D x x x  
Crhová Eliška D D D D x x N  
Popelářová Kateřina D D D D x x x