Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 Typografie  Termín 3. a 6. října

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: 5. prosince, Popelářová termín: 1. prosince

2 Základy výpočetní techniky, autorský zákon, hardware Termín 17. a 20. října

Doklasifikace Batelková, Crhová termín:  5. prosince, Popelářová termín: 1. prosince

3 Operační systém, soubory a složky Termín 7. a 10. listopadu

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: 12. prosince, Popelářová termín: 8. prosince

4 Internet - základní vědomosti Termín 14. a 24. listopadu

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: 12. prosince (Popelářová 24. listopadu v řádném termínu)

 

Na počítači: 

4 Internet - hledání přesných informací  Termín 14. a 24. listopadu

Popelářová 24. listopadu v řádném termínu

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: 12. prosince

5 Příprava tabulek v textovém editoru. Termín 5. a 9. ledna 

 

6 Textový editor - záhlaví/zápatí, editace a formátování textu.Termín ...

7 Textový editor - editace a formátování textu, ohraničení a stínování textu, odrážky. Termín: 

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
č = vyzkoušen/vyzkoušena jen částečně
 
Jméno:                  1 2 3 4 5 6 7
Antlová Jana D x x D x    
Bartošová Yveta x x x x x    
Filáková Lucie x x x x x    
Holušová Marie x x x x x    
Houdková Kateřina D D x x x    
Hudcová Iveta x x D x x    
Khripunova Viktoria D D D x x    
Lundová Aneta x D x x x    
Ondrušková Veronika x x x x x    
Pantůčková Michaela x x x x x    
Piálková Dominika D D x D x    
Priesnitz Filip D x D č x    
Přikrylová Andrea x x x x x    
Rambousková Natalie x D x x x    
Sedlačková Petra x x x x x    
Urbánková Petra x D D D x    
Ventrubová Kateřina x x x x x    
Vižďová Karolína x x x x x    
Vodičková Eva x x x D N    
Zpěváková Natálie x x D x x    
Batelková Nikola x x x x x    
Crhová Eliška x x x x x    
Popelářová Kateřina x x x x x