Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

oš1 přehled učiva:

Školní síť, školní web, SAS, moodle

Práce s Windows 10

Práce s klávesnicí

Typografie

Autorský zákon

Základy výpočetní techniky, hardware

Operační systémy, práce se soubory a složkami

Internet, základy, bezpečnost

Kancelářský software, spolupráce programů

Textový editor - základní zpracování dokumentů

Grafika v kancelářských programech

Různé textové editory

Prezentace - základy

Připojení prmítací techniky

Základy počítačové grafiky, bitmapový kreslící program

Ochrana dat, antivirový program

Počítač a lidé s handicapem

Tiskárny

rozpis učiva:

Učivo v moodle v kurzu IKT ošetřovatel:

2. pololetí:

6.1 Textový editor

- kniha 1 - Textový editor MS Word základy:

- 3 Nastavení stránky: 

    - Záhlaví a zápatí, číslování stránek

- 6 Další úpravy textu:

   - Ohraničení a stínování odstavce (příp. textu) 

   - Odsazení odstavců a pravítka

   - Čára přes celou stránku

   - Odrážky a číslování

7 - Tisk dokumentu - samostatně

Cvičení:

- různá řešení záhlaví a zápatí (s vyučující)

- odsazení a předsazení odstavce, ohraničení a stínování textu a odstavce, odrážky a číslování - s vyučující

+ idividuálně: kniha 5 cvičení / cv. 3.5 a 4.10

Individuáně:

kap. 6.1 Textový editor

- kniha 1a - Textový editor Word - rozšiřující dovednosti (individuálně se seznámit s materiály v knize):

Nastavení programu Word

Individuálně podle zájmu: ostatní kapitoly v tomtéž pomocníkovi rozšiřujících dovedností

On-line aplikace textových editorů

- seznámit se s možnostmi:

kap. 6.1 Textový editor

8 - Příprava textových dokumentů pomocí online aplikací

Práce s programem Libre Office Writer (freeware)

kap. 6.1 Textový editor

- pomůcky 2, 2a 

+ individuálně si vyzkoušet vlastní výběr cvičení z knihy 5, ale v editoru Libre Office Writer

 

téma Multimédia - prezentace

část 8 Multimédia:

- A Multimédia úvod

část 8.1 Multimédia - prezentace

- A Základy pro vytvoření úspěšné prezentace

- C Program Libre Office Impress + karta

- Ukládání souborů 

Projít si knihu:

- B Power Point - program pro přípravu prezentací

Cvičení 2 - začátek společně ve škole 

Cvičení 2 dokončení přípravy prezentace

Cvičení 1 opravy typografických chyb 

Cvičení 2 doplnění přechody snímků a animace

Cvičení 3 samostatná příprava celé prezentace (individuálně s konzultacemi)

Rozšiřující učivo:

- vyzkoušet si prezentační program LibreOffice Impress (kniha C + karta)

- rozšíření práce s MS PowerPoint (kniha E a cvičení 4, 5)

- kniha D Příprava prezentací pomocí online aplikací

+ úkol (viz záložka Úkoly)

téma: Připojení promítací techniky

část 1 Počítač

- N Připojení promítací techniky

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- Rozšířující znalosti a zajímavosti 3 / kapitola Propojení tabletu s dalšími zobrazovacími zařízeními

 

téma Základy počítačové grafiky (teorie)

část 7 Počítačová grafika

Prostudovat:

- A Grafika 1 - Základní pojmy

- B Grafika 2 - Barvy, formáty, kalibrace

- C Barvy a kompozice

- D Základy počítačové grafiky - výukový web

 

téma Bitmapový kreslící program (práce s programem)

část 7.2 Grafické editory

- B Bitmapový kreslící program Malování

- Program malování - cvičení

 

+ úkol

 

téma Počítač a lidé s handicapem

část 1 Počítač

- I Počítač  lidé s handicapem

 

téma Antivirové programy

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

- D Viry a antiviry + cvičení 

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- C Údržba a ochrana zařízení

 

téma: Tiskárny

část 1 Počítač

- O Tiskárny včetně cvičení

 

Rozšiřující učivo:

část 3 - Mobilní zařízení

K odevzdání úkolů: 

Byl doručen obrovský soubor Comics o veliksoti téměř 600 MB, ve formátu RTF (tedny nepřipraven řádně v MS Word nebo Libre Office Writer) a to z adresy se jménem Nikoslava. V e-mailu není řádne uvedeno jméno žáka ani třída. Vzhledem k obovské velikosti souboru nelze nemůže ani před stažením prohlížeč soubor zkontrolovat. zda není zavirován. Nebude tetno soubor tedy jako spněný úkol (od neznámého autora / autorky) převzdat.