Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

oš1 přehled učiva:

Školní síť, školní web, SAS, moodle

Práce s Windows 10

Práce s klávesnicí

Typografie

Autorský zákon

Základy výpočetní techniky, hardware

Operační systémy, práce se soubory a složkami

Internet, základy, bezpečnost

Kancelářský software, spolupráce programů

Textový editor - základní zpracování dokumentů

Grafika v kancelářských programech

Nápověda a manuál

Různé textové editory

Prezentace - základy

Základy počítačové grafiky, bitmapový kreslící program

Ochrana dat, antivirový program

Počítač a lidé s handicapem

Připojení promítací techniky

Tiskárny

rozpis učiva:

Seznámení se školními systémy a učebnou

Moodle:

1) kurz Základní informace moodle, SAS, školní síť, učebna IKT (v Informace)

2) kurz IKT ošetřovatel (v Informační a komunikační technologie):

- část Základy

- část Školní počítače (Jak na Windows 10 a jak na počítače v učebně IKT, Pracujte na společných počítačích? Pracujete často s Internetem? Uklízejte!)

 
Učivo v moodle v kurzu IKT ošetřovatel:

téma: Typografie, práce s klávesnicí

1 Počítač / A (pomůcky) - individuálně si opakovat

5 Základy zpracování textu / A, B, C - aktuální příprava na testování

Cvičení: 3 (Prezentace) s vyučující

Cvičení 1, 2, 4, 5, 6 (samostatně,individuálně si opakovat) 

Autotesty 2, 3 (temín viz záložka Zkoušení) - aktuální příprava na testování

téma: Autorský zákon

4 Ochrana dat / A , B, C

Autototest 13 (termíny viz záložka Zkoušení)

téma: Základy výpočetní techniky

1 Počítač / B, C (D - rozšiřující učivo pro zájemce)

Autotesty (zahrnují více vědomostí s ohledem na zájemce o hlubší studium):

- 4, 5, 6 (termíny viz záložka Zkoušení)

téma: Operační systémy, složky, soubory

Adresářový strom (cvičení s vyučující)

1 Počítač / E

1 Počítač / F, G (včetně cvičení = také příprava na testování), H (včetně cvičení)

Autotesty: 7, 8 (termíny viz záložka Zkoušení)

téma: Internet

část 2 Internet / A, B

část 2 Internet / C, D, E, F, G (vhodné i jako domácí cvičení)

Autotesty: 9, 10, 11, 12 (termíny viz záložka Zkoušení)

---

2 Internet / H - společně s vyučující

téma: Kancelářské programy

Základní přehled a ukládání souborů

část 6 Kancelářský software / 1, 2, 3, 4, 6

 

téma: Textový editor

Opakování individuálně - psaní speciálních znaků - 1 Počítač / A

6.1 Textový editor:

- kniha 1 - Textový editor MS Word základy: pracujete s knihou průběžně podle potřeby stále

- 1 Úvod 

- 2 Základní pomocníci

- 3 Nastavení stránky (vč. průběžných změn)

- 4 Šablony

- 5 Tabulky - příprava na zkoušení zkoušení - viz termín

Cvičení:

kniha 5 Word - cvičení z učebnic - pracujete s knihou podle potřeby průběžně stále

(očíslovaná následující cvičení najdete naskenovaná nejen pro cvičení ve škole, ale i pro domácí nacvičování)

- kniha 5 / cv. 3.1 a 4.1

- základní editace a formátování textu podle instrukcí (s vyučující) 

- průběžné změny nastavení stránek (s vyučující)

- společná cvičení s vyučující - tabulky 

- 7 Opravy typografických chyb v tabulce

- příprava a úpravy tabulek Kniha 5 / cv. 4.4, 4.7 a  3.9 - příprava na zkoušení - viz termín

 

Samostatně:

téma: Práce s grafikou v textovém editoru (Word)

6.1 Textový editor: 

- kniha 3 Grafika v programech Word a Excel

- kniha 6 Cvičení grafika ve Wordu

Doplňující učivo: Grafika v LibreOffice Writer a Draw - 4, 2a, 4a (pro zájemce)

Práce na úkolech. - viz záložka Úkoly

 

--------------------------------------------------------

od ledna 2018:

6.1 Textový editor

- kniha 1 - Textový editor MS Word základy:

- 3 Nastavení stránky: 

    - Záhlaví a zápatí, číslování stránek

- 6 Další úpravy textu:

   - Ohraničení a stínování odstavce (příp. textu) 

   - Odsazení odstavců a pravítka

   - Čára přes celou stránku

   - Odrážky a číslování

7 - Tisk dokumentu - samostatně

 

Cvičení:

- různá řešení záhlaví a zápatí (s vyučující)

- odsazení a předsazení odstavce, ohraničení a stínování textu a odstavce, odrážky a číslování - s vyučující + kniha 5 / cv. 3.5 a 4.10

 

- kniha 1a - Textový editor Word - rozšiřující dovednosti - individuálně

- Nastavení programu Word

- Individuálně podle zájmu: ostatní kapitoly v tomtéž pomocníkovi rozšiřujících dovedností

 

On-line aplikace textových editorů

6.1 Textový editor

8 - Příprava textových dokumentů pomocí online aplikací

 

Práce s programem Libre Office Writer (freeware)

6.1 Textový editor

- 2, 2a + výběr cvičení

 

téma Multimédia - prezentace

část 8 Multimédia:

- A Multimédia úvod

část 8.1 Multimédia - prezentace

- A Základy pro vytvoření úspěšné prezentace

- C Program Libre Office Impress + karta

- Ukládání souborů 

- B Power Point - program pro přípravu prezentací 

Cvičení 2 - začátek společně ve škole 

(domácí úkol - dokončot přípravu snímků pro cv. 2)

Cvičení 2 (dokončení) přechody snímků a animace

---

Cvičení:

- 1 opravy typografických chyb (samostatně)

- 3 samostatná příprava celé prezentace (individuálně s konzultacemi)
 
Rozšiřující učivo:

- vyzkoušet si prezentační program LibreOffice Impress (kniha C + karta)

- rozšíření práce s MS PowerPoint (kniha E a cvičení 4, 5)

- kniha D Příprava prezentací pomocí online aplikací

 

téma: Připojení promítací techniky

část 1 Počítač

- N Připojení promítací techniky

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- Rozšířující znalosti a zajímavosti 3 / kapitola Propojení tabletu s dalšími zobrazovacími zařízeními

 

téma Základy počítačové grafiky (teorie)

část 7 Počítačová grafika

(ve druhém ročníku bude doplněno a proběhne přezkoušení)

- A Grafika 1 - Základní pojmy

- B Grafika 2 - Barvy, formáty, kalibrace

- C Barvy a kompozice

- D Základy počítačové grafiky - výukový web

 

téma Bitmapový kreslící program (práce s programem)

část 7.2 Grafické editory

- B Bitmapový kreslící program Malování

- Program malování - cvičení

+ úkol

 

téma Počítač a lidé s handicapem

část 1 Počítač

- I Počítač  lidé s handicapem

 

téma Antivirové programy

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

- D Viry a antiviry + cvičení 

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- C Údržba a ochrana zařízení

 

téma: Tiskárny

část 1 Počítač

- O Tiskárny včetně cvičení

 

Rozšiřující učivo:

část 3 - Mobilní zařízení

K odevzdání úkolů: 

Byl doručen obrovský soubor Comics o veliksoti téměř 600 MB, ve formátu RTF (tedny nepřipraven řádně v MS Word nebo Libre Office Writer) a to z adresy se jménem Nikoslava. V e-mailu není řádne uvedeno jméno žáka ani třída. Vzhledem k obovské velikosti souboru nelze nemůže ani před stažením prohlížeč soubor zkontrolovat. zda není zavirován. Nebude tetno soubor tedy jako spněný úkol (od neznámého autora / autorky) převzdat.