Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

k zadání úkolů

Na školním moodle.

Vstup ZDE

INFO

K řádnému uzavření pololetí před termínem klasifikace musí být odevzdány úlohy, splněna zkoušení. 
 
Nesplněné hodnoceno nedostatečně.
 
 

 

termíny Úkolů

Úkoly v Moodle - IKT ošetřovatel, část Úkoly (dole)

1. do 15. ledna

- Úkoly 1 ... C - Textový editor grafika pozvánka (plakát)

2. do 23. února

- Úkoly 1  ... H - Komiks v textovém editoru

 

3. do 15. května

- Úkoly 1  ... A - Prezentace 1

 

4. do ...

- Úkoly 2 ... A Bitmapová grafika (motýl, vlak) - Poznámka: v tabulce odevzdaných úkolů níže 4a = motýl, 4b = vlak

 

ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ

Přímo v zadání úkolu (na moodle) je vždy uveden způsob odevzdání,

např. na školní moodle, e-mailem, sdílení na Google Disku, odevzdání na školní síť.

Pečlivě čtěte v zadání úkolů kam a jak je odevzdávat.
 
Neposílejte e-maily tam, kde to není zadáno. 
Nejsou-li očekávány, nejsou ani v e-mailové schránce určené pro úkoly kontrolovány.

PŘEHLED ODEVZDANÝCH ÚKOLŮ

x = vyučující úkol převzala ke zhodnocení (po zhodnocení platí splněno)  
D = dodatečně po termínu (po předchozí dohodě s vyučující)
N = úkol nesplněn, neodevzdán v zadaném termínu
K = kopie od jiného žáka, neuznáno, podvod
 
Hudcová Iveta: Úkol 2 nelze uznat. Měl být připraven v textovém editoru MS Word nebo Libre office Writer a v něm i odevdzán jako ukázka zvládnutí grafiky v textovém editoru. Soubor ve formátu PDF, který mohl být připraven v jakémkoliv (i grafickém) editoru, nelze uznat.
 
Jméno:                 Úkol: 1 2 3 4a 4b
Antlová Jana x x      
Bartošová Yveta x x      
Batelková Nikola x x      
Crhová Eliška x N      
Filáková Lucie x x      
Holušová Marie x x      
Houdková Kateřina x x      
Hudcová Iveta x N      
Khripunova Viktoria N N      
Lundová Aneta x x      
Ondrušková Veronika x x      
Pantůčková Michaela x x      
Piálková Dominika x N      
Popelářová Kateřina x x      
Přikrylová Andrea N N      
Rambousková Natalie x x      
Sedlačková Petra x x      
Urbánková Petra x x      
Ventrubová Kateřina x x      
Vižďová Karolína x x      
Vodičková Eva x x x    
Zpěváková Natálie x x