Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 - Základní pojmy IKT a základy typografie (opakování 1. ročníku) Termín 9. října

2 - Základy počítačové grafiky Termín 6. listopadu

3 - Základy digitální fotografie Termín 20. listopadu

6 - Multimédia (zvuk, video) Termín: 12. února

 

Práce na počítači: 

4 - Digitání fotografie - klonovací razítko. Termín 16. října

5 - Opravy a úpravy fotografií (bez klon. razítka, od oříznutí po převzorkování). Termín 27. listopadu

7 - Základní úkony v programu vektorové grafiky Zoner Callisto Termín: ...

8 - Práce s PDF formátem Termín: ...

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:                 1 2 3 4 5 6 7 8
Bačová Terezie x D x D x      
Boudný Tomáš x x x x x      
Gancarčíková Gabriela x x x x x      
Kremlička František x x x x x      
Petruchová Nikola D x D x x      
Skácelová Hana x x x x x      
Smolková Lucie D x x D x      
Stinková Eva x x x x N      
Šenková Petra x x x x x      
Talafová Jarmila D x x D x