Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

na2 přehled učiva:

Sdílení dokumentů na Internetu

Opakování učiva 1. ročníku

Počítačová grafika - základy

Opakování OŠ - program bitmapové grafiky

Digitální fotografie - základy

Práce v programu pro úpravy a opravy fotografií

Freewarové programy pro úpravu fotografií

Princip webových stránek

Multimediální programy, hudba a video v počítači

Práce v programu vektorové grafiky

Další grafické programy (freeware)

Formát PDF

Základy animace

Inastalace programů, portable PC

Údržba dat

Rozšiřující učivo: Mobilní zařízení, on-line aplikace, ...

rozpis učiva:

téma Sdílení dokumentů na Internetu

viz úkoly

Učivo v moodle v kurzu IKT asistent + nástavba

Opakování 1. ročníku (příprava na testování)

- Autotesty: 1 až 13 (viz termíny na záložce Zkoušení)

- Pomůcky: 

1 Počítač / B, C, D, E, F, G + 2 Internet / vše +  4 Ochrana dat / A, C, D, E + 5 Základy zpracování textu / A, B

téma: Počítačová grafika

- 7 Počítačová grafika /  A, B, C, D

- Autotesty 15 a 16 (viz termíny na záložce Zkoušení)

téma: Program bitmapové grafiky

- 7.2 Grafické editory / B Bitmapový kreslící program + cvičení (individuálně, opakování ZŠ)

téma: Digitální fotografie

- 7.1 Digitální fotografie / A, B, C

- Autotest 17 (viz termíny na záložce Zkoušení)

 

téma: Práce v programu pro úpravy fotografií

- část 7.1 Digitální fotografie:

D - Úpravy fotografií v programu Zoner Media Explorer:

- kapitoly: Učebnice, Přehled, Základní ovádání

Domácí příprava:

- 1 Oříznutí fotografie

- 2 Klonovací razítko (zkoušení viz termín)

- 3 Redukce červených očí 

- 4 Srovnání horizontu

- 5 Úprava kolinearity

- 6 Zaostření a rozmazání

- 7 Expozice a barvy

- 8 Efekty

- 9 Převzorkování snímku

Ve škole: 

1 - Cvičení úpravy fotografií v ZME: 

část 2 ( individuálně do termínu zkoušení)

části 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (odpovídají tématům, individuálním tempem)

Následuje přezkoušení. Viz termíny. 

 

- část 7.1 Digitální fotografie:

E - Práce s fotografií v programu Zoner Media Explorer

Ve škole: 2 - Cvičení úpravy fotografií v ZME (všechno)

Určeno pro přípravu na splnění úkolu. - viz zadání úkolů. 

Nejdříve si procvičte, pak dělejte úkol.

 

téma: Freewarové programy pro úpravu fotografií

- část 7.1 Digitální fotografie

F - Úpravy fotografií ve Windows 10

G - Volné bitmapové programy + cvičení 

+ Úkol - viz zadání úkolů. Lze zpracovávat na domácím PC.

 

Princip webových stránek

část 2 Internet / J, K

- příprava s vyučující

+ Dlouhodobý úkol Webové stránky - viz zadání úkolů. Lze zpracovávat na domácím PC.

 

téma Zvuk a video

8.2 Multimédia Zvuk a video 

- A Multimédia - zvuk

- B Multimédia - video

(Autotest 18 - Multimédia)

- C Programy pro práci se zvukem a videem

- D Práce se zvukem + cvičení

- E Práce s videem + cvičení

Rozšiřující učivo: 8.3 Webová kamera

- testování termín viz záložka Zkoušení

 

od 22. ledna

Práce v programu vektorové grafiky

- Základní seznámení s programem a pomůckami:

7.2 Grafické editory

A - Přehled

C - Vektorový grafický editor Zoner Callisto, program lze nainstalovat zdarma na individuální počítač

Základní cvičení s vyučující

1 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1, 2 (samostatně opakovat)

- 3 Základní tvarování objektů - s vyučující, pak samostatně nacvičit

- 4 Tvarování vrcholů - s vyučující, pak samostatně nacvičit

- 5 Kreslení čar a křivek - s vyučující, pak samostatně nacvičit

- 6 Úpravy nakreslených křivek - s vyučující, pak samostatně nacvičit

 

Samostatně nacvičit podle návodů:

2 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Pero

- 2 Barvy

- 3 Texty

- 4 Duplikační režim

 

(individuálně  6 Cvičení v programu Zoner Callisto = nácvik zvládnutí práce s křivkami)

Pod vedením vyučující (není v návodech):

- Uložení dokumentu, export do PDF, export do jiných formátů, import z jiných formátů.

- Pomůcky vodící linky, síť a jejich využití

5 Cvičení základy Zoner Callisto - opakování (příprava na zkoušení)

Zkoušení ovládání základních nástrojů (předchozího učiva) - viz termín.

 

Individuálně pokračovat:

2 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 5 Vložení obrázku a jeho editace

- 6 Vkládání klipartů

3 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Výplně objektů

- 2 Průhlednost objektů

- 3 Seskupení objektů a rozdělení skupin

- 4 Zrcadlení objektů

4 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Stíny

- 2 Pořadí objektů

 

Rozšíření pro ty, kteří předchozí učivo již zvládli:

téma: Freewarové grafické editory

7.2 Grafické editory 

- C Další grafické editory a cvičení 

 

téma Formát PDF  

část 10 Formát PDF

- nastudovat A - Práce s formátem PDF

- cvičení B, C, D, E

Viz termín na záložce Zkoušení.

 

téma Základy počítačové animace

- část 9 Animace

A - Základy

B - Animace v programu Zoner GIF animátor + cvičení

Rozšiřující učivo idnividuálně: C, D

 

téma: Freewarové grafické editory

7.2 Grafické editory 

- C Další grafické editory a cvičení ... vhodné pro další práci na domácích i na školních počítačích

 

téma: Instalace programů, portable PC

1 Počítač / K

Základní údržba dat, údržba počítače

část Školní počítače

- Pracujte na společných počítačích? Pracujete často s Internetem? Uklízejte!

část 1 Počítač

- O Údržba počítače

- P Záznam toho, co se děje na ploše počítače

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

část 3 Mobilní zařízení

- C Údržba a ochrana zařízení

 

individuálně rozšiřující učivo:

téma: Mobilní zařízení, Využití on-line aplikací na Internetu

individuálně podle potřeby

3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště ...