Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 - Typografie  

Termín 4. a 5. října

2 - Základy výp. techniky, operační systémy, soubory, složky, aut. zákon. 

Termín 12. a 18. října

3 - Internet  Termín 1. a 2. listopadu 

6 - Počítačové sítě (základy) Termín 21. a 22. února

Práce na počítači:

3 - Internet - hledání informací Termín 1. a 2. listopadu 

4 - Textový editor Word - záhlaví, zápatí, číslování stran  Termín 22. a 23. listopadu

5 - Textový editor Word - editace textu, ohraničení a stínování textu a odstavce, tabulky (2 hodiny) Termín 29. a 30. listopadu

7 - Hromadné zpracování dat v tabulkovém procesoru MS Excel Termín 9. a 10. května (předběžný termín)

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:               1 2 3 4 5 6 7
Couralová Nikola x x x x x x  
Gabrielová Marie x x x x x N  
Jakubíčková Magdalena x x x x x N  
Kovářová Monika x x x x x x  
Krčálová Sára x x x x x D  
Partiková Dominika x x x x x x  
Podkalská Monika x x x x x x  
Prchalová Klára x x x x x x  
Řezníková Markéta x x x D x x  
Solařová Barbara x x x D x x  
Šimková Adéla x x x x x x  
Šmídová Drahoslava x x x x x D  
Vavrová Žaneta x x x D x x