Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

NA1 přehled učiva:

Školní síť a web, SAS, moodle

Windows 10

Typografie, práce s klávesnicí - shrnutí učiva OŠ, rozšíření znalostí

Autorský zákon

Základy výpočetní techniky, operační systém - shrnutí učiva OŠ a rozšíření znalostí

Adresářový strom - opak. OŠ

Internet - shrnutí učiva OŠ a doplnění

Kancelářský software, spolupráce programů 

Textový editor - shrnutí učiva OŠ, základní grafika, doplnění znalosti

Různé možnosti textových editorů

Počítačové sítě - základy

Multimédia - úvod

Prezentace - shrnutí učiva OŠ, rozšření znalostí

Textový editor - pokročilé zpracování dokumentu, styly, obsah, ...

Tabulkový procesor - shrnutí učiva OŠ, pokročilé zpracování dokumentů

Komprimace a dekomprimace dat

Základy maker

Hromadné zpracování dat, databáze

Sdílení dat na Internetu

Ochrana dat, antiviry

Hromadná korespondence

Počítač a lidé s handicapem

Mobilní zařízení, využití aplikací na Internetu, organizace času a plánování

Připojení promítací techniky

 

průběžný rozpis učiva:

Seznámení se školními systémy a učebnou

Moodle:

1) kurz Základní informace moodle, SAS, školní síť, učebna IKT (v Informace)

2) kurz IKT asistent + nástavba (v Informační a komunikační technologie):

- část Základy

- část Školní počítače (Jak na Windows 10 a jak na počítače v učebně IKT, Pracujte na společných počítačích? Pracujete často s Internetem? Uklízejte!)

Učivo v moodle v kurzu IKT asistent + nástavba:

téma: Typografie, práce s klávesnicí

5 Základy zpracování textu / A, B, C 

Cvičení 3 (společně s vyučující)

Cvičení 1, 2, 4, 5, 6 (samostatně)

Autotesty 2, 3 (viz termíny na záložce Zkoušení)

téma: Základy výpočetní techniky

1 Počítač / A, B, C (individuálně lze rozšířit o D), E, F, G

téma: Autorský zákon

4 Ochrana dat / A, (B = praktická pomůcka)

Autotesty k předchozím tématům:

4, 5, 6, 7, 8, 13 (viz termíny na záložce Zkoušení)

téma: Práce se složkami, soubory, adresářový strom

1 Počítač / H

Zopakovat si také 1 Počítač / G (včetně cvičení = také příprava na testování)

téma: Internet

2 Internet / A, B, D, E, F, G + s vyučující H

Autotesty: 9, 10, 11, 12 (viz temíny na záložce Zkoušení) 

téma: Kancelářský software, spolupráce programů

6 Kancelářský software / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

téma: Textový editor

část 6.1 Textový editor / 1, 2 (= pomocník), 5, 6, 7

kniha 2 - Textový editor Word: prostudovat všechny návody

Pomocník obsahuje návody pro jednotlivé činnosti s množtvím obrázků i několika filmy. Prostudujte a podle svých dosavadních zkušeností doplňte své dovenosti.

Opakování základních prací - co by měl ošetřovatel znát:

- Úvod, pomůcky

-1 Základní pomocníci   (všechno)

- 2 Stránka - Nastavení, Šablony

- 3 Úpravy textu - Odrážky a číslování

- 4 Tabulky (všechno)

- 5 Grafika v extovém editoru (všechno)

- 6 Pokročilí pomocníci - Hypertextové odkazy, Odsazení odstavců a pravítka, Číslování stránek

 

část 6.1 Textový editor 

kniha 2 - Textový editor Word:

Opakování dalších prací nebo doplnění učiva (podle předchozích zkušeností):

- 2 Stránka - Záhlaví a zápatí

- 3 Úpravy textu - Text ve sloupcích 

- 4 Tabulky

- 6 Pokročilí pomocníci - Vícestupňové číslování a odrážky, Tabulátory,Tisk dokumentu, Nastavení programu Word

3 - Cvičení Word (i pro domácí opakování):

Jednotlivá cvičení obsahují vždy zadání a vzor. Jsou řazena od nejjednodušších po nejnáročnější. Vyberte si vhodná cvičení především k nácviku dovedností, které vám jdou méně nebo jste je ještě nedělali. Předtím ale nastudujte předchozího pomocníka (2). 

Pokud potřebujete cvičit práci s klávesnicí, pište texty podle vzoru. Pokud potřebujete nacvičit jen některé dovednosti, můžete využít připravené texty k některým cvičením v přiložené složce Soubory pro 3 Cvičení Word.

Společná cvičení s vyučující:

1 grafické úpravy odstavců

2 číslování stránek

3 záhlaví a zápatí 

4 průběžné změny nastavení stránek

5 nastavení odstavců

6 tabulky (+ cvičení 3a)

7 text ve sloupcích

8 odrážky a číslování

9 víceúrovňové číslování 

10 tabulátory, detailní nastavení včetně vodících znaků (+ kniha 3 / cvičení 4.12) 

 

Samostatně: (znalosti zužitkovat v úkolu Noviny - viz záložka Úkoly)

část 6.1 Textový editor

kniha 2 - Textový editor Word (= pomocník) / část 5 Grafika textovém editoru (návody)

kniha 4 - Cvičení grafika ve Wordu (+ rady jak na to) 

    

téma: On-line textové editory

samostatně:

6.1 Textový editor 

8 - Příprava textových dokumentů pomocí online aplikací

 

téma: Počítačové sítě

1 Počítač / N 

Autotest 14

Příprava na zkoušení - viz termíny.

 

téma: Multimédia - Prezentace

část 8 Multimédia

- A úvod

část 8.1 Multimédia - prezentace

- A - Základy pro vytvoření úspěšné prezentace + Několik dobrých a důležitých rad

- C - Libre Office Impress program + jeho karta

- B - Power Point program

- Ukládání souborů

- Cvičení 1, 2, 3, 4

- D - Příprava prezentací pomocí online aplikací

- cvičení 5 - Audio a video v prezentaci (společně s vyučující)

+ úkol (viz záložka úkoly)

-------------------------------------------------------
 

téma: Práce se styly v textovém editoru + doplňky

část 6.2 Textový editor - styly + doplňky

- A Úvod (základní pomocníci)

- B Styly v MS Word 2007 - tutorial

- základní cvičení Styly 1 (Snídaně) - příprava a použití stylů

- C Obsah v MS Word 2007 - tutorial

- cvičení Styly 2 (Péče o nemocného), použití stylů, generování a úpravy obsahu

- cvičení Styly 3 (Vánoce) - (opakování: úprava stránek, Wordart), příprava a použití stylů, generování obsahu

Pokud je někdo hotov, pokračuje individuálním cvičením (červeně níže)

- D Poznámky pod čarou - tutorial

- cvičení Styly 4 (Návod) - příprava a použití stylů a jejich změny, generování obsahu, jeho úpravy, záhlaví, poznámky pod čarou 

Individuální cvičení:

- cvičení Styly 5 (Fyzika ve zdravotnictví) - samostatně příprava a použití stylů, generování obsahu, jeho úpravy

- cvičení Styly 6 (Diakonie) - příprava a použití stylů, práce s obrázky

Rozšíření znalostí:

- E Víceúrovňové číslování nadpisů - tutorial

- F Vložení souboru do souboru v MS Word 2007 - tutorial

Příprava na zkoušení - viz termíny.

 

Stránka

téma Tabulkový procesor

část 6.3 Tabulkový procesor

SAMOSTATNĚ:

- C - Co má znát absolvent OŠ 

- Seznámit se s knihou A = pomocník Excel a materiálem B 

- Připomenout si ukládání (část 6 Kancelářský software, materiály 5 a 7)

- Cvičení 3 / části A, B (C - pro zájemce)

- Projít si cvičení 5 (části A a B), položit si otázku - Vím jak na to? Vybrat si potřebná cvičení a vyzkoušet si je.

- Pro méně zkušené také cv. 2

Rozšíření učiva:

- efektivní vkládání dat, komentáře (kniha A, kap. 5)

S VYUČUJÍCÍ:

- kopírování vzorců a buněk, řady  seznamy (+ vlastní seznamy) - s vyučující

- adresování buněk - s vyučující

- Cvičení 3 / části D, E, F, G

- Cvičení 4 - formátování tabulky pomocí stylů 

téma Online tabulkové procesory

část 6.3 Tabulkový procesor 

D - Příprava tabulek a grafů pomocí online aplikací

 

Stránka

téma Tabulkový procesor - hromadné zpracování dat

- filtrování, řazení, podmíněné formátování, podmínka

část 6.4 Pokročilé práce (v tabulkovém procesoru)

- kniha B, kapitola 1, Pomůcky + cvičení A, B, C

+ příprava na testování 

 

téma: Komprimace a dekomprimace souborů a složek

1 Počítač / L, včetně cvičení

+ úkol

 

téma Základy maker

6.4 Pokročilé práce / B Makra

 

téma Sdílení dat na Internetu 

+ rozšiřující učivo - Mobilní zařízení, využití on-line aplikací

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště 

- projít vše, soustředit se na Google účet a Google Disk 

+ úkol (viz záložka Úkoly)

Rozšiřující učivo:

část 2 Internet / kniha L, kapitola 2 Cloudové služby a úložiště

 

téma Počítač a lidé s handicapem

část 1 Počítač

- I Počítač a lidé s handicapem

 

téma: Připojení promítací techniky

část 1 Počítač

- Q Připojení promítací techniky

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- Rozšířující znalosti a zajímavosti 3 / kapitola Propojení tabletu s dalšími zobrazovacími zařízeními

 

Organizace času a plánování

- část 2 Internet / kniha C, kapitola Další funkce poštovního klienta

- část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / cvičení B/1

 

téma Hromadná korespondence 

část 6.4 Pokročilé práce, kniha A, včetně cvičení

 

téma Databáze (základy) informativně

část 6.4 Pokročilé práce (v tabulkovém procesoru)

- kniha B, kapitola 2

 

téma Ochrana dat, viry a antiviry

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

- D Viry a antiviry + cvičení

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- C Údržba a ochrana zařízení