Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

NA1 přehled učiva:

Školní síť a web, SAS, moodle

Windows 10

Typografie, práce s klávesnicí - shrnutí učiva OŠ, rozšíření znalostí

Autorský zákon

Základy výpočetní techniky, operační systém - shrnutí učiva OŠ a rozšíření znalostí

Adresářový strom - opak. OŠ

Internet - shrnutí učiva OŠ a doplnění

Kancelářský software, spolupráce programů 

Textový editor - shrnutí učiva OŠ, základní grafika, doplnění znalosti

Různé možnosti textových editorů

Počítačové sítě - základy

Multimédia - úvod

Prezentace - shrnutí učiva OŠ, rozšření znalostí

Komrimace a dekomprimace

Textový editor - pokročilé zpracování dokumentu, styly, obsah, ...

Tabulkový procesor - shrnutí učiva OŠ, pokročilé zpracování dokumentů

Základy maker

Hromadné zpracování dat, databáze

Sdílení dat na Internetu

Ochrana dat, antiviry

Hromadná korespondence

Počítač a lidé s handicapem

Mobilní zařízení, využití aplikací na Internetu, organizace času a plánování

Připojení promítací techniky

 

průběžný rozpis učiva:

Učivo v moodle v kurzu IKT asistent + nástavba:

Stránka

téma Tabulkový procesor

+ úkol do 4. čtvrtletí (viz záložka Úkoly)

 

téma Tabulkový procesor - hromadné zpracování dat

- filtrování, řazení, podmíněné formátování, podmínka

část 6.4 Pokročilé práce (v tabulkovém procesoru)

- kniha B, kapitola 1, Pomůcky + cvičení A, B, C

- individuálně příprava zkoušení (viz termín)

----------------------------------------------------------

 

25. a 26. dubna

téma Sdílení dat na Internetu 

+ rozšiřující učivo - Mobilní zařízení, využití on-line aplikací

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště 

- projít vše, soustředit se na Google účet a Google Disk 

+ úkol (viz záložka Úkoly)

Rozšiřující učivo:

část 2 Internet / kniha L, kapitola 2 Cloudové služby a úložiště

téma Ochrana dat, viry a antiviry

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

- D Viry a antiviry + cvičení

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- C Údržba a ochrana zařízení 

 
-----------

9. a 10. květen:

- kdo má hotovo přezkoušení, studuje další témata:

téma Databáze (základy) 

- seznámit se s problematikou (informativně)

část 6.4 Pokročilé práce (v tabulkovém procesoru)

- kniha B, kapitola 2

téma Počítač a lidé s handicapem

část 1 Počítač

- I Počítač a lidé s handicapem

Organizace času a plánování

- část 2 Internet / kniha C, kapitola Další funkce poštovního klienta

- část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / cvičení B/1

téma: Připojení promítací techniky 

- jen čtvrteční skupina (středeční má probráno)

část 1 Počítač

- Q Připojení promítací techniky

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- Rozšířující znalosti a zajímavosti 3 / kapitola Propojení tabletu s dalšími zobrazovacími zařízeními

----------------------------------------------------------

ČT 17. května a ST 23. května:

téma Hromadná korespondence 

část 6.4 Pokročilé práce, kniha A

 

 

 

 

- rozšíření znalostí společně s vyučující: