Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

Kontakt nepoužívejte omlouváním absencí - obraťte se na třídní učitelku / třídního učitele. V tomto kontaktním formuláři je to zbytečné.

Nepoužívejte k zasílání svých údajů při přípravě vašich účtů do školního moodle, ale postupujte podle popisu na stránce Účet nového žáka. Používat kontakt níže je opět zbytečné.

Kontakt používejte pouze v případě, že máte problém s plněním úkolů.

- vyplňte své celé jméno a e-mailovou adresu

- do předmětu stručně pojmenujte problém

- do textu problém popište podrobně

Kontakt