Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

Kontakt nepoužívejte omlouváním absencí - obraťte se na třídní učitelku / třídního učitele. V tomto kontaktním formuláři je to zbytečné.

Kontakt používejte pouze v případě, že máte problém s plněním úkolů nebo přihlášením se do některého ze sytémů.

- vyplňte své celé jméno a e-mailovou adresu

- do předmětu stručně pojmenujte problém

- do textu problém popište podrobně

Kontakt