Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

Pomůcky

Do každé hodiny

USB flash disk - nutné (zajistí si všichni žáci)

Pro uložení pomůcek v elektronické podobě, rozpracovaných cvičení a úkolů. 

Velikost 1 - 2 GB je pro první a druhé ročníky dostačující. Ve třetím ročníku oboru zdravotnický asistent při přípravě filmu mohou žáci potřebovat větší kapacitu.

Doporučení: Používat jednoduchý USB disk bez instalačních programů a pod. Přehrávače MP3 nebo mobilní telefony nejsou pro připojení ke školním počítačům vždy vhodné. (Instalace na počítače může provést jen administrátor.)

Poznámkový sešit, blok (zajistí si žáci)

Nejlépe jeden na celou dobu studia pro důležité údaje (orientace v síti, přihlašování, SAS), vlastní poznámky k učivu atd. Typ sešitu podle individuálních potřeb žáka. Postačuje A5, tenký nebo poznámkový blok. 

UČEBNICE A MATERIÁLY ZAPŮJČENÉ V HODINÁCH

Žáci si je do výuky nazajišťují.

1. Učebnice s některými podrobnými postupy: Pavel Navrátil, 2. díl, 6. vydání.  

2. Karty rychlé nápovědy OpenOffice/LibreOffice

3. Pomůcky v elektronické podobě, pro domácí přípravu potřebné připojení internetu.

Pomůcky PRO DOMÁCÍ PRÁCI

Přístup na Internet

Je potřebný nejen pro přípravu a plnění úkolů do IKT, ale i do dalších předmětů. Jak v hodinách, tak při plnění úkolů a přípravě žáci získávají potřebné informace a studijní materiály ze školního studijního systému moodle, popř. po přístupu na síťové disky školní sítě.

Kancelářské programy

V průběhu výuky jsou kancelářské programy OpenOffice/Libre Office porovnávány s různými verzemi programů Microsoft Office, nyní již jen od verze 2007. Možnosti pro domácí počítače viz záložka Kancelářské programy

Grafika a fotografie

Informace o některých pomůckách viz záložka Grafika a fotografie

Učebnice 

Individuálně lze používat učebnice a návody (v tištěné nebo eletronické podobě) podle individuálních potřeb žáka. Jejich výběr závisí na domácím vybavení žáků (operační systém, kancelářské programy, grafické programy). Například: Jednotlivé učebnice k jednotlivým probíraným okruhům, autor Roubal Pavel, bližší informace na stránkách nakladatelsví zde Probírané okruhy jsou v přehedu učiva jednotlivých tříd. Ve škole učebnice nepoužíváme kromě zapůjčených (viz výše).