Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

Možnosti ve škole

Pro individuální práci na Internetu lze ve škole využít:

- připojení wifi (přístup se žáci dozvědí ve škole)

- počítače v učebně IKT v době, kdy v ní neprobíhá výuka

Počítače v učebně IKT mohou žáci využít nejen k práci na Internetu, ale k plnění jakýchkoliv úkolů, ke kterým by jim doma chybělo vybavení. 

Požadované práce lze také vytisknout (za úhradu, černobílý tisk).