Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

PROSTŘEDÍ KDE SE POHYBUJEME A PŘIHLAŠUJEME

1 Školní počítačová síť

Účet nového žáka připraví správce sítě. První přihlášení s vyučující IKT. Podrobný popis najde žák ve školním moodle v kategorii Informace v kurzu  Informace o moodle pro žáky

2 Výukový systém moodle

Slouží pro výuku, úkoly a domácí přípravu více vyučovacích předmětů a také různé akce školy. Žáci jsou s ním seznámeni na začátku studia. Pro jeho použití je třeba pouze přístup k Internetu. 

3 Web IKT

Slouží k aktuálnímu přehledu učiva, úkolů, informacím a práci v hodinách IKT. Právě jste na něm. 

-------------------------------------------------

4 Informační systém SAS

Slouží pro informace o prospěchu ve všech předmětech a absenci žáka pro něj a pro zákonné zástupce. S jeho aplikací jsou žáci seznámeni v prvních hodinách IKT. Účet pro nového žáka připraví vedení školy. Přístupová hesla obdrží žáci pro sebe a své zákonné zástupce prostřednicvím kanceláře a třídních učitelů.

-------------------------------------------------

5 Gogole Disk

Žáci maturitních oborů sdílí některé úkoly s vyučující na Google Disku.