Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

Informace

Viz záložky:
 
Účet nového žáka - důležité pro včasné vytvoření účtu nového žáka ve studijním prostředí moodle
 
Pomůcky - do předmětu IKT do hodin a pro domácí přípravu a práci
 
Kde se pohybujeme - přehled IT prostředí, ve kterém se žáci pohybují (i jejich rodiče)
 
Možnosti ve škole - jak lze využít ke studiu a plnění úkolů ve škoe Internet a počítače
 
Kancelářské programy - k možnostem programů
 
Grafika a fotografie - o některých programech
 
Učebna - fotogalerie učebny IKT