Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 - Základní pojmy IKT a základy typografie (opakování 1. ročníku) 

Termín 10. října

2 - Základy počítačové grafiky (včetně digitální fotografie, opak. 2. roč.)

Termín 31. října (známka do 2. čtvrtletí)

3 - Multimédia, zvuk a video v počítači 

Termín 21. listopadu

5 - Počítačové sítě (základy) 

Termín: 13. února (začátek 2. pol. = po pololetních a jarních prázdninách)

 

Na počítači: 

4 - Hromadné zpracování dat v tabulkovém procesoru Excel Termín: (2. pol.) .........

6 - Hromadná korespondence. Termín: ...........

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
= absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:              1 2 3 4 5 6
Bartolčicová Nicole x x x      
Bednářová Markéta D x x      
Bejčková Eliška x x x      
Karasová Gabriela x x D      
Křiváková Veronika x x x      
Marková Dominika x x x      
Nováková Denisa x x x      
Rozporková Jitka x x x      
Ševčíková Alexandra x x x      
Trunda Lukáš D x N