Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánované učivo

 

a3 přehled učiva:

Práce se styly v textovém editoru

Autorský zákon, citace (opakování)

Nácvik maturitní práce

Osobní portfolio

Testování získaných znalostí 

Multimédia - video (a zvuk) v počítači

Příprava filmu

Počítačové sítě - základy

Princip tvorby webových stránek

Hromadné zpracování dat, databáze

Základy maker

Hromadná korespondence

Tabulkový procesor, pokročilé práce, kontingenční tabulky

Využití online aplikací na Internetu

FTP, sdílení a vzdálené přístupy

Údržba dat a počítače 

Opakování k maturitním pracím: práce se styly (textový editor) a příprava prezentací

----------------------------------

Rozšiřující učivo:

- pokročilé práce ve vektorové grafice

- webová kamera, využití

 

rozpis učiva:

Učivo v moodle v kurzu IKT asistent + nástavba:
 
téma Multimédia, Video v počítači

Základy střihu a zpracování filmu

Nácvik: část 8.2 Multimédia - zvuk a video/ E - Práce s videem (Cvičení)

Dlouhodobý úkol Film - viz termíny

 

téma: Využití on-line aplikací na Internetu 

Opakování + rozšíření znalostí:

6.1 Textový editor: 8 - Příprava textových dokumentů pomocí online aplikací

6.3 Tabulkový procesor: D - Příprava tabulek a grafů pomocí online aplikací

8.1 Multimédia - prezentace: D - Příprava prezentací pomocí online aplikací

3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště: D - Cloudové služby na Internetu, základní přehled

+ úkol: Úkoly 3 ... E - Google Disk Zpracování souboru PDF

 

od 24. dubna:

téma Údržba dat a počítače

část Školní počítače

- Pracujte na společných počítačích? Pracujete často s Internetem? Uklízejte!

část 1 Počítač

- O Údržba počítače

- P Záznam toho, co se děje na ploše počítače

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

část 3 Mobilní zařízení

- C Údržba a ochrana zařízení

 

květen 2018:

- odevzdávání filmu

- opakování přípravy na maturitní práci

- rozšiřující učivo

 

Individuání opakování k maturitním pracím:

téma: Práce se styly v textovém editoru + doplňky

část 6.2 Textový editor - styly + dopl.  

- A Úvod (základní pomocníci)

- B Styly v MS Word - tutorial

- C Obsah v MS Word 2007 - tutorial

- D Poznámky pod čarou - tutorial

Základní cvičení

- cvičení Styly 1 (Snídaně) - základní nastavení a použití stylů

- cvičení Styly 2 (Péče o nemocného) - změny stylů, generování obsahu 

- cvičení Styly 4 (Návod) - příprava a použití stylů a jejich změny, generování obsahu, jeho úpravy, záhlaví, poznámky pod čarou

Finální cviční:

- Nácvik maturitní práce

Rozšíření znalostí:

- E Víceúrovňové číslování nadpisů - tutorial

- F Vložení souboru do souboru v MS Word 2007 - tutorial

téma Multimédia - Prezentace

část 8 Multimédia

- A úvod

část 8.1 Multimédia - prezentace

- A - Základy pro vytvoření úspěšné prezentace + Několik dobrých a důležitých rad

- C - Libre Office Impress program + jeho karta

- B - Power Point program (návody)

-------------------------------------------------

Rozšiřující učivo: Webová kamera

8.3 Webová kamera / všechno

téma Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / všechno

- doplnění znalostí z 1. a 2. ročníku

Rozšiřující učivo: Pokročilé práce vektorové grafiky

- s vyučující