Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánované učivo

 

a3 přehled učiva:

Práce se styly v textovém editoru

Autorský zákon, citace (opakování)

Nácvik maturitní práce

Osobní portfolio

Testování získaných znalostí 

Multimédia - video (a zvuk) v počítači

Příprava filmu

Počítačové sítě - základy

Princip tvorby webových stránek

Hromadné zpracování dat, databáze

Hromadná korespondence

Základy maker

Tabulkový procesor, pokročilé práce, kontingenční tabulky

Využití online aplikací na Internetu

FTP, sdílení a vzdálené přístupy

Údržba dat a počítače 

Spolupráce programů, exporty a importy dat, práce s volbou vhodných programů

(Firemní portfolio)

----------------------------------

Rozšiřující učivo:

- pokročilé práce ve vektorové grafice

- webová kamera, využití

 

rozpis učiva:

Učivo v moodle v kurzu IKT asistent + nástavba:
 
téma Pokročilé práce v textovém editoru
 
a) Opakování zpracování textu:
 
5 Základy zpracování textu / A, B, C

- 6.1 Textový editor 

- 6.2 Textový editor - styly + doplňky (hlavně pomůcky) a cvičení 1 až 8 podle individuální potřeby

b) Opakování Autorský zákon, citace: 

- 4 Ochrana dat / A, B, C

c) Cvičení:

- 6.2 Textový editor - styly ... Cvičení ... Nácvik maturitní práce

d) Osobní portfolio ... viz zadání úkolů

Testování získaných znalostí

a) Autotesty: 1 až 13

- Pomůcky: 1 Počítač / B, C, D, E, F, G + 3 Internet / vše + 4 Ochrana dat / A, C, D, E + 5 Základy zpracování textu / A, B

b) Autotesty: 15, 16, 17

- Pomůcky: 7 Počítačová grafika / A, B, C, D a 7.1 - Digitální fotografie / A, B, C

Rozšiřující nepovinné znalosti: 7 Počítačová grafika / E

téma: Prezentace - opakování, nácvik maturitní práce

- viz zadání úkolu

 

téma Multimédia, Video v počítači

Opakování:

- část 8 Multimédia / A

- část 8.2 Multimédia - zvuk a video / A - teorie, C, D (hlavně program Audacity)

Nové učivo: 

- část 8.2 Multimédia - zvuk a video / B - teorie, E

- 18 Autotest multimédia - viz termín zkoušení

 

Základy střihu a zpracování filmu

Nácvik: část 8.2 Multimédia - zvuk a video/ E - Práce s videem (Cvičení)

Dlouhodobý úkol Film - viz termíny

 

téma Počítačové sítě

část 1 Počítač / kniha N 

- Autotest 14 - příprava na zkoušení (viz termín v 2. pololetí)

 

téma Princip tvorby webové stránky zadání úkolu Webová stránka

- 2 Internet / J - Tvorba webových stránek

+ dlouhodobý úkol Webové stránky, viz termíny

 

téma: Hromadné zpracování dat v tabulkovém procesoru

6.4 Pokročilé práce 

- B - Hromadné zpracování dat / kap. 1, Pomůcky + cvičení A s vyučující

- individuálně opakovat cvičení A

- cvičení B, C

- F Cvičení využití v praxi - pokud máte splněna předchozí cvičení, individuálně si vybrat vhodné příklady

Příprava na zkoušení (viz termín)

 

téma Databáze - základy databázových programů

6.4 Pokročilé práce 

- B Hromadné zpracování dat / kap. 2 Databáze

Seznámení s tématem, samostudium.

 

téma Základy maker

6.4 Pokročilé práce 

- D - Makra

 

téma Pokročilé nástroje Excelu, kontingenční tabulky

6.4 Pokročilé práce 

- E - Pokročilé nástroje Excelu

- Doplňující praktické učivo: C - Propojení dat mezi listy v Excelu

- F Cvičení využití v praxi - individuálně si vybrat vhodné příklady

 

téma Hromadná korespondence

6.4 Pokročilé práce 

- A - Hromadná korespondence + včetně cvičení A, B

(příprava na zkoušení - viz termíny)

 

téma: FTP, sdílení a vzdálené přístupy 

2 Internet / L

 

téma: Využití on-line aplikací na Internetu 

Opakování + rozšíření znalostí:

6.1 Textový editor: 8 - Příprava textových dokumentů pomocí online aplikací

6.3 Tabulkový procesor: D - Příprava tabulek a grafů pomocí online aplikací

8.1 Multimédia - prezentace: D - Příprava prezentací pomocí online aplikací

3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště: D - Cloudové služba na Internetu, základní přehled

+ úkol: Úkoly 3 ... E - Google Disk Zpracování souboru PDF

 

téma Údržba dat a počítače

část Školní počítače

- Pracujte na společných počítačích? Pracujete často s Internetem? Uklízejte!

část 1 Počítač

- O Údržba počítače

- P Záznam toho, co se děje na ploše počítače

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

část 3 Mobilní zařízení

- C Údržba a ochrana zařízení

 

Rozšiřující učivo: Webová kamera

8.3 Webová kamera / všechno

 

téma Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / všechno

- doplnění znalostí z 1. a 2. ročníku

Rozšiřující učivo: Pokročilé práce vektorové grafiky

- s vyučující