Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

 

INFO:

červená - aktuální učivo
modrá - probrané učivo
černá - plánovanéučivo

 

a2 přehled učiva:

Opakování 1. ročníku

Sdílení dokumentů na Internetu - úkoly

Počítačová grafika základy

Práce v programu pro úpravy fotografií

Freewarové programy pro úpravu fotografií

Práce v programu vektorové grafiky

Freewarové grafické programy

Základy animace

Formát PDF

Komprimace a dekomprimace dat

Multimediální programy, hudba v počítači

Ochrana dat, viry, antiviry

Instalace programů, portable počítač

Opakování učiva v rámci přípravy na 3. ročník

-----------------------------------

Rozšiřující témata:

- z oblasti počítačové grafiky  (aktuálně)

- Mobilní zařízení, cloudové aplikace

rozpis učiva:

téma: Sdílení dokumentů na Internetu

Viz zadání úkolů.

Učivo v moodle v kurzu IKT asistent + nástavba:

téma: Testování získaných znalostí z 1. ročníku

- Autotesty: 1 až 13

- Pomůcky: 1 Počítač / B, C, D, E, F, G + 2 Internet / vše + 4 Ochrana dat / A, C, D, E + 5 Základy zpracování textu / A, B 

(termín viz záložka Zkoušení)

téma: Počítačová grafika

7 Počítačová grafika /  A, B, C, D 

Rozšiřující znalosti: E

7.1 Digitální fotografie / A, B, C 

- Autotesty 15, 16, 17

(termíny viz záložka Zkoušení)

téma Práce v programu pro úpravy fotografií

kapitola 7.1 Digitální fotografie

D - Úpravy fotografií v programu Zoner Media Explorer (= návody):

- kapitoly Učebnice, Přehled, Základní ovládání

Domácí příprava:

- 1 Oříznutí fotografie

- 2 Klonovací razítko (zkoušení - viz termín)

- 3 Redukce červených očí (od této části pracujete individuálním tempem, hlídejte si data zkoušení)

- 4 Srovnání horizontu

- 5 Úprava kolinearity

- 6 Zaostření a rozmazání

- 7 Expozice a barvy

- 8 Efekty

- 9 Převzorkování snímku

Ve škole: 

1 - Cvičení úpravy fotografií v ZME

část 2 - klonovací razítko (cvičit individuálně do termínu zkoušení)

části: 1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 individuálním tempem do termínu zkoušení

Následuje zkoušení předchozího učiva -  viz termíny.

---------

kapitola 7.1 Digitální fotografie

E - Práce s fotografií v programu Zoner Media Explorer (vše)

2 - Cvičení úpravy fotografií v ZME (vše)

Určeno pro přípravu na splnění úkolů - viz zadání úkolů

téma: Freewarové programy pro úpravu fotografií

7.1 Digitální fotografie:

F - Úpravy fotografií ve Windows 10

G - Freeware rastrové programy + cvičení 

Viz zadání domácího úkolu, programy si lze instalovat na domácí počítač (ve škole si lze předem vyzkoušet)

 

téma: Práce v programu vektorové grafiky

- Základní seznámení s programem a pomůckami:

7.2 Grafické editory

A - Přehled

C - Vektorový grafický editor Zoner Callisto

(program lze nainstalovat na domácí počítač s OS Windows kterékoliv verze, odkaz ke stažení v úvodu knihy C)

Základní cvičení s vyučující

 

7.2 Grafické editory

C - Vektorový grafický editor Zoner Callisto

1 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Základy (s vyučující, opakovat s návody samostatně)

- 2 Základní operace s objekty (s vyučující, opakovat s návody samostatně)

- 3 Základní tvarování objektů (s vyučující, opakovat s návody samostatně)

- 4 Tvarování vrcholů (s vyučující, opakovat s návody samostatně)

- 5 Kreslení čar a křivek (s vyučující, opakovat s návody samostatně)

- 6 Úpravy nakreslených křivek (s vyučující, opakovat s návody samostatně)

 

S návody samostatně:

2 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Pero

- 2 Barvy

- 3 Texty

- 4 Duplikační režim

(Individuálně pro šikovné, nepovinné 6 Cvičení v programu Zoner Callisto - zvládnutí práce a křivkami)

Pod vedením vyučující (není v návodech) 24. února: 

- Ukázka pomůcek: vodící linky, síť

- Uložení dokumentu, export do PDF, export dokumentů do jiných formátů, import z jiných formátů

5 Cvičení základy Zoner Callisto - opakování (příprava na zkoušení)

Následuje zkoušení ovládnutí základních nástrojů programu podle předchozí přípravy - viz termín 

S návody samostatně:

2 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 5 Vložení obrázku a jeho editace

- 6 Vkládání klipartů

3 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Výplně objektů

- 2 Průhlednost objektů

- 3 Seskupení objektů a rozdělení skupin

- 4 Zrcadlení objektů

4 Cvičení v programu Zoner Callisto

- 1 Stíny

- 2 Pořadí objektů

Zpracování termínovaných úkolů.

 

téma: Freewarové grafické editory

Moodle: IKT Grafika a multimédia - 2.2 Grafické editory 

- C Další grafické editory a cvičení ... vhodné pro další práci na domácích počítačích i na školních

 

Základy animace

část 9 Animace (společně s vyučující)

A - Základy

B - Animace v programu Zoner GIF animátor + cvičení

Rozšiřující učivo individuálně: C, D

 

téma: Práce s formátem PDF

10 Formát PDF

- A Práce s formátem PDF

Cvičení: B, C, D, E

 

téma: Komprimace a dekomprimace souborů

1 Počítač / L, včetně cvičení

+ úkol

 

téma: Multimediální programy, hudba v počítači 

8.2 Multimédia - zvuk a video 

- části A, C

téma Práce se zvukem

část 8.2 Multimédia - zvuk a video

- D Práce se zvukem + cvičení

 

téma Ochrana dat, viry a antiviry

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

- D Viry a antiviry + cvičení

 

téma Instalace programů, portable počítač

část 1 Počítač

- K Instalace software (+ cvičení pro domácí nácvik)

 

Opakování

- projít si vše, doplnit si předchozí znalosti + příprava pro 3. ročník

téma: Rozšiřující učivo

- část 8.3 Webová kamera

- část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- práce s vektorovou grafikou