Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

 

INFO:

červená - probírané učivo

modrá - probrané učivo

černá - plánované učivo

 

a1 přehled učiva:

Školní síť a web, SAS, moodle

Práce s Windows 10

Práce s klávesnicí

Typografie

Autorský zákon

Základy výpočetní techniky

Operační systémy, práce se složkami a soubory

Internet - základy, bezpečnost, komunikace

Kancelářský software, spolupráce programů

Textový editor - základní zpracování dokumentů

Grafika v textovém editoru

Různé textové editory

Nápověda a manuál 

Multimédia - Prezentace

Textový editor - práce se styly, obsah, ...

Tabulkový procesor - zpracování tabulek a grafů, použití grafiky, využití funkcí

Základy počítačové grafiky

Bitmapový kreslící program

Sdílení dat na Internetu

Organizace času a plánování

Připojení promítací techniky

Ochrana dat nejen v počítači, antivirový program

Tiskárny

Počítač a lidé s handicapem

----------------------

Rozšiřující učivo:

Cloudové sužby, mobilní zařízení

Přehled grafických editorů (příprava na 2. ročník)

 

rozpis učiva:

Seznámení se školními systémy a učebnou

Moodle:

1) kurz Základní informace moodle, SAS, školní síť, učebna IKT (v kategorii Informace)

2) kurz IKT asistent + nástavba (v kategorii Informační a komunikační technologie):

- část Základy

- část Školní počítače (Jak na Windows 10 a jak na počítače v učebně IKT, Pracujte na společných počítačích? Pracujete často s Internetem? Uklízejte!)


Učivo v moodle v kurzu IKT asistent + nástavba:

téma: Typografie, práce s klávesnicí

5 Základy zpracování textu / A, B, C (pomůcky)

Cvičení 3 (s vyučující)

Cvičení 1, 2, 4, 5, 6

Autotesty: 2, 3 (termíny zkoušení viz záložka Zkoušení)

téma: Autorský zákon

část 4 Ochrana dat / A, B, C 

Autototest 13 (termíny zkoušení viz záložka Zkoušení)

téma: Základy výpočetní techniky

část 1 Počítač / A , B, C (lze podle zájmu rozšířit o D)

Autotesty: 4, 5, 6 (termíny zkoušení viz záložka Zkoušení)

Doplňující učivo: E-learning - kniha J

téma: Operační systémy, složky, soubory

část 1 Počítač / E, F, G (včetně cvičení = také příprava na testování)

Autotesty 7, 8 (termíny zkoušení viz záložka Zkoušení)

část 1 Počítač / H (včetně cvičení)

téma: Internet

část 2 Internet / A, B,C, D, E, F, G (i jako domácí cvičení), H ( s vyučující16. a 17. října )

Autotesty: 9, 10, 11, 12 (termíny zkoušení viz záložka Zkoušení)

téma: Kancelářský software, spolupráce programů

část 6 Kancelářský software / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

téma: Textový editor

Opakování - psaní speciálních znaků - 1 Počítač / A

část 6.1 Textový editor:

2 - Textový editor Word (= pomocník)

Prostudovat všechny postupy, návody a videa. 

Mnohé již znáte, ale mnohé ne. Potřebujete zvládnout pro splnění úkolů a k přezkoušení.

3 - Cvičení Word (i pro domácí opakování):

Jednotlivá cvičení obsahují vždy zadání a vzor. Jsou řazena od nejjednodušších po nejnáročnější. Vyberte si vhodná cvičení především k nácviku dovedností, které vám jdou méně nebo jste je ještě nedělali. Předtím nastudujte pomocníka (2 - Textový editor Word). 

Pokud potřebujete cvičit práci s klávesnicí, pište texty podle vzoru. Pokud potřebujete nacvičit jen některé dovednosti, můžete využít připravené texty k některým cvičením v přiložené složce Soubory pro 3 Cvičení Word.

- společná cvičení s vyučující:

1 grafické úpravy odstavců

2 číslování stránek

3 záhlaví a zápatí 

4 nastavení odstavců a stránky

5 průběžné změny nastavení stránek

6 tabulky (+ cvičení 3a) 

7 text ve sloupcích

8 odrážky a číslování

9 víceúrovňové číslování 

10 tabulátory

11 detailní nastavení tabulátoru včetně vodících znaků (+ kniha 3 / cvičení 4.12)

12 odkazy

+ Nastavení programu Word (bez cvičení)

 

část 6.1 Textový editor:

2 - Textový editor Word (= pomocník) / část 5 Grafika textovém editoru (návody)

4 - Cvičení grafika ve Wordu (+ rady jak na to)

- příprava na úkoly, viz zadání úkolů

 

téma Textový editor Libre Office Writer 

- individuálně si vyzoušet cvičení z 3 - Cvičení Word také v editoru Libre Office Writer

Pro práci s Libre Office Writer:
 
část 6.1 Textový editor - 5, 6, 7
Především pro ty, kteří doma pracují s tímto editorem. Ve škole je na studentských počítačích k dispozici také.
 
 
téma: On-line textové editory

6.1 Textový editor 

8 - Příprava textových dokumentů pomocí online aplikací

 

téma: Nápověda a manuál

- různé typy v různých programech

 

téma Multimédia - Prezentace

část 8 Multimédia

- A úvod

část 8.1 Multimédia - prezentace

- A - Základy pro vytvoření úspěšné prezentace + Několik dobrých a důležitých rad

- C - Libre Office Impress program + jeho karta

- B - Power Point program (návody)

- Ukládání souborů

- Cvičení 1, 2, 3, 4 - individuálně (+ opak. s pomocí knihy B)

- D - Příprava prezentací pomocí online aplikací

 

- cvičení 5 - Audio a video v prezentaci (společně s vyučující)

+ úkol

----------------------------------------------------

téma: Práce se styly v textovém editoru + doplňky

část 6.2 Textový editor - styly + dopl.  

- A Úvod (základní pomocníci)

- B Styly v MS Word - tutorial

- cvičení Styly 1 (Snídaně) - základní nastavení a použití stylů

- C Obsah v MS Word 2007 - tutorial

- cvičení Styly 2 (Péče o nemocného) - změny stylů, generování obsahu

- cvičení Styly 3 (Vánoce) - (opakování: úprava stránek, Wordart), příprava a použití stylů, generování obsahu

- D Poznámky pod čarou - tutorial

- cvičení Styly 4 (Návod) - příprava a použití stylů a jejich změny, generování obsahu, jeho úpravy, záhlaví, poznámky pod čarou

Individuální cvičení:

- cvičení Styly 5 (Fyzika ve zdravotnictví) - samostatně příprava a použití stylů, generování obsahu, jeho úpravy

- cvičení Styly 6 (Diakonie) - příprava a použití stylů, práce s obrázky

Rozšíření znalostí:

- E Víceúrovňové číslování nadpisů - tutorial

- F Vložení souboru do souboru v MS Word 2007 - tutorial

Příprava na zkoušení - viz termíny.

 

téma Tabulkový procesor

část 6.3 Tabulkový procesor

Příprava:

- B Tabulkový procesor LibreOffice Calc + Karta

- D Příprava tabulek a grafů pomocí online aplikací

- A Tabulkový procesor MS Excel: kapitoly 1 až 6

Cvičení: 1, 3A (část) a 3E, 4 

(základy, zpracování tabulek, efektivita, vzorce ...)

- A Tabulkový procesor MS Excel: kapitoly 7, 8 a 9 (+ 10 až 12)

Cvičení: 2, 3A (část), 3B, 3D, 3F, 3G 

(funkce, grafy, práce s listy, řádky a sloupci, řady, adresování, ...)

Cvičení 5 (výběr podle potřeby)

- vyzkoušet si tabulkový procesor Libre Office Calc - kniha B + karta, cvičení 3/C, případně další z předchozích cvičení, která jste dělali v MS Excel

- vyzkoušet si on-line tabulkový procesor - kniha D
 
+ úkol
 
 
téma: Základy počítačové grafiky

část 7 Počítačová grafika 

- prostudovat knihy A, B, C

- seznámit se s webem D

část 7.2 Grafické editory 

- kniha A Grafické editory přehled

- kniha B + Program Malování cvičení

- malování cvičení 

+ úkol

téma Sdílení dat na Internetu 

+ rozšiřující učivo - Mobilní zařízení, cloudová úložiště, využití on-line apliakcí

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště 

- projít vše, soustředit se na Google účet a Google Disk 

část 2 Internet / kniha L, kapitola 2 Cloudové služby a úložiště

+ úkol

 

téma Ochrana dat nejen v počítači, Antivirové programy

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

- D Viry a antiviry + cvičení

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- C Údržba a ochrana zařízení

 

téma Počítač a lidé s handicapem

část 1 Počítač

- I Počítač a lidé s handicapem (včetně cvičení)

 

téma: Připojení promítací techniky

část 1 Počítač

- Q Připojení promítací techniky

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- Rozšířující znalosti a zajímavosti 3 / kapitola Propojení tabletu s dalšími zobrazovacími zařízeními

 

téma: Tiskárny

část 1 Počítač

- M Tiskárny, včetně cvičení

 

Organizace času a plánování

- část 2 Internet / kniha C, kapitola Další funkce poštovního klienta

- část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / cvičení B/1

 

Příprava na 2. ročník:

téma Přehled pomůcek pro počítačovou grafiku 

- příprava na 2. ročník, vyučovacích hodin bude polovina, tempo práce rychlejší

část 7 Počítačová grafika

část 7.1 Digitální fotografie

část 7.2 Grafické editory

 

téma Celkové opakování učiva za 1. ročník

- indivduáně podle vlastních schopností a potřeb 

 

 

---------------------------