Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

 

INFO:

červená - probírané učivo

modrá - probrané učivo

černá - plánované učivo

 

a1 přehled učiva:

Školní síť a web, SAS, moodle

Práce s Windows 10

Práce s klávesnicí

Typografie

Autorský zákon

Základy výpočetní techniky

Operační systémy, práce se složkami a soubory

Internet - základy, bezpečnost, komunikace

Kancelářský software, spolupráce programů

Textový editor - základní zpracování dokumentů

Grafika v textovém editoru

Různé textové editory

Nápověda a manuál 

Multimédia - Prezentace

Komprimace a dekomprimace

Textový editor - práce se styly, obsah, ...

Tabulkový procesor - zpracování tabulek a grafů, použití grafiky, využití funkcí

Základy počítačové grafiky

Bitmapový kreslící program

Sdílení dat na Internetu

Organizace času a plánování

Připojení promítací techniky

Ochrana dat nejen v počítači, antivirový program

Tiskárny

Počítač a lidé s handicapem

----------------------

Rozšiřující učivo:

Cloudové sužby, mobilní zařízení

Přehled grafických editorů (příprava na 2. ročník)

 

rozpis učiva:

Učivo v moodle v kurzu IKT asistent + nástavba:

téma Tabulkový procesor

část 6.3 Tabulkový procesor

Příprava:

- B Tabulkový procesor LibreOffice Calc + Karta

- D Příprava tabulek a grafů pomocí online aplikací

- A Tabulkový procesor MS Excel: kapitoly 1, 2, 3, 4, 5

Cvičení: 

1, 3A (část) a 3E, 4 

(základy, zpracování tabulek, efektivita, listy, vzorce ...)

- A Tabulkový procesor MS Excel: kapitoly 7, 8 (+ 9 až 12)

- příprava souboru k tisku

Cvičení: 

2, 3A, 3B, 3D, 3F, 3G 

Cvičení 5 (výběr podle potřeby)

- vyzkoušet si tabulkový procesor Libre Office Calc - kniha B + karta, cvičení 3/C, případně další z předchozích cvičení, která jste dělali v MS Excel

- vyzkoušet si on-line tabulkový procesor - kniha D 
 
 
+ úkol
 
-----------------------------------------------
 
 
PO 23. dubna:
 
téma: Základy počítačové grafiky

část 7 Počítačová grafika 

- prostudovat knihy A, B, C

- seznámit se s webem D

část 7.2 Grafické editory 

- kniha A Grafické editory přehled

Částečně s vyučující:

- kniha B + Program Malování cvičení

 

UT 24. dubna:

- grafika cvičení samostatně - kniha B + Program Malování cvičení

- zadání úkolu grafiky

 

od 14. a 15. května

téma Sdílení dat na Internetu 

+ rozšiřující učivo - Mobilní zařízení, cloudová úložiště, využití on-line apliakcí

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště 

- projít vše, soustředit se na Google účet a Google Disk 

část 2 Internet / kniha L, kapitola 2 Cloudové služby a úložiště

+ úkol

 

-----------------------------------------------------------

téma Ochrana dat nejen v počítači, Antivirové programy

část 4 Ochrana dat

- C Ochrana dat nejen v počítači

- D Viry a antiviry + cvičení

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- C Údržba a ochrana zařízení

 

téma Počítač a lidé s handicapem

část 1 Počítač

- I Počítač a lidé s handicapem (včetně cvičení)

 

téma: Připojení promítací techniky

část 1 Počítač

- Q Připojení promítací techniky

část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště

- Rozšířující znalosti a zajímavosti 3 / kapitola Propojení tabletu s dalšími zobrazovacími zařízeními

 

téma: Tiskárny

část 1 Počítač

- M Tiskárny, včetně cvičení

 

Organizace času a plánování

- část 2 Internet / kniha C, kapitola Další funkce poštovního klienta

- část 3 Mobilní zařízení, cloudové aplikace a úložiště / cvičení B/1

 

Příprava na 2. ročník:

téma Přehled pomůcek pro počítačovou grafiku 

část 7 Počítačová grafika

část 7.1 Digitální fotografie

část 7.2 Grafické editory

 

téma Celkové opakování učiva za 1. ročník

- indivduáně podle vlastních schopností a potřeb 

 

 

---------------------------