Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučující IKT

Ing. Ivana Rosenbaumová

Základní přehled stránek

Tyto stránky slouží jako základní komunikační prostředek vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie - IKT.
 
Najdete zde:
 
- přehled o potřebných pomůckách a o prostředí, ve kterém se budete pohybovat 
 
- komunikační kanál pro případ problému
 
- přehled o probíraném učivu v jednotlivých třídách (modře probrané, červeně aktuální)
 
- přehled o odevzdaných a aktuálně zadaných úkolech a jejich termínech v jednotlivých třídách (modře ukončené úkoly, červěně aktuální)
 
- přehled o termínech zkoušení v jednotlivých třídách (modře odzkoušené, červeně aktuální) a jejich splnění