Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

Info

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí

1 - Základy počítačové grafiky Termín 4. a 5. října

Práce na počítači: 

2 - Základní úkony v programu vektorové grafiky Zoner Callisto Termín ...

3 - Práce s PDF formátem. Termín ...

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:                    1 2 3
       
  x x x