Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 - Základy pojmy IKT, základy typografie, internet ... (opakování 1. ročníku) 

Termín: 10. října

2 - Základy počítačové grafiky a digitání fotografie 

Termín 7. listopadu

 

Práce na počítači:

3 - Digitání fotografie - klonovací razítko. 

Termín: 17. října

4 - Opravy fotografií (zkouší se ořezy až efekty, kromě klonovacího razítka) 

Termín: 

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:              1 2 3 4