Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 Typografie  Termín 3. a 6. října

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: ... Popelářová termín: ...

2 Základy výpočetní techniky, autorský zákon, hardware Termín 17. a 20. října

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: ... Popelářová termín: ...

3 Operační systém, soubory a složky Termín 7. a 10. listopadu

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: ... Popelářová termín: ...

4 Internet - základní vědomosti Termín 14. a 24. listopadu

Popelářová 24. listopadu v řádném termínu

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: ... 

 

Na počítači: 

4 Internet - hledání přesných informací  Termín 14. a 24. listopadu

Popelářová 24. listopadu v řádném termínu

Doklasifikace Batelková, Crhová termín: ... 

 

5 Příprava tabulek v textovém editoru. Termín 5. a 9. ledna

6 Textový editor - záhlaví/zápatí, editace a formátování textu.Termín ...

7 Textový editor - editace a formátování textu, ohraničení a stínování textu, odrážky. Termín: 

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:                  1 2 3 4 5 6 7
Antlová Jana D x x N      
Bartošová Yveta x x x x      
Filáková Lucie x x x x      
Holušová Marie x x x x      
Houdková Kateřina D D x x      
Hudcová Iveta x x x x      
Khripunova Viktoria D D N x      
Lundová Aneta x D x x      
Ondrušková Veronika x x x x      
Pantůčková Michaela x x x x      
Piálková Dominika D D x        
Priesnitz Filip D x N        
Přikrylová Andrea x x x        
Rambousková Natalie x D x        
Sedlačková Petra x x x        
Urbánková Petra x D N        
Ventrubová Kateřina x x x        
Vižďová Karolína x x x        
Vodičková Eva x x x        
Zpěváková Natálie x x N        
Batelková Nikola - - -        
Crhová Eliška - - -        
Popelářová Kateřina - - -