Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 Typografie  Termín 3. a 6. října

2 Základy výpočetní techniky, autorský zákon Termín ...

3 Základní pojmy hardware Termín ...

4 Operační systém, soubory a složky Termín ...

5 Internet - základní vědomosti Termín ...

Na počítači: 

5 Internet - hledání přesných informací  Termín ...

6 Příprava tabulek v textovém editoru. Termín ...

7 Textový editor - záhlaví/zápatí, editace a formátování textu.Termín ...

8 Textový editor - editace a formátování textu, ohraničení a stínování textu, odrážky. Termín: 

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
č = přezkoušena část, je třeba dokončit
 
Jméno:                  1 2 3 4 5 6 7 8