Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

k zadání úkolů

Na školním moodle.

Vstup ZDE

INFO

K řádnému uzavření pololetí před termínem klasifikace musí být odevzdány úlohy, splněna zkoušení. 
 
Nesplněné hodnoceno nedostatečně.
 
 

 

termíny Úkolů

1. do 15. září

Přejmenovat složku se svým jménem sdílenou s vyučující na Google Disku z NA1 na NA2.

Ostatní úkoly v Moodle - IKT asistent + nástavba, část Úkoly

2. do 9. října

- Úkoly 3 ... B Google Disk Textový editor

3. do ...

- Úkoly 3 ... C Google Disk Tabulka a graf

4. do ...

- Úkoly 3 ... D  Google Disk Prezentace

 

5. do ...

- Úkoly 2 ... B Fotografie blahopřání nebo pozvánka 

6. do ...

- Úkoly 2  ... D Fotografie koláž - freewarové programy (lze zpracovávat na domácím počítači)

7. do ...

Úkoly 3 ... G - Webové stránky, poslat jejich adresu podle zadání

ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ

Přímo v zadání úkolu (na moodle) je vždy uveden způsob odevzdání,

např. na školní moodle, e-mailem, sdílení na Google Disku, odevzdání na školní síť.

Pečlivě čtěte v zadání úkolů kam a jak je odevzdávat.
 
Neposílejte e-maily tam, kde to není zadáno. 
Nejsou-li očekávány, nejsou ani v e-mailové schránce určené pro úkoly kontrolovány. 

Přehled odevzdaných úkolů

x = vyučující úkol převzala ke zhodnocení (po zhodnocení platí splněno)  
D = dodatečně po termínu (po předchozí dohodě s vyučující)
N = úkol nesplněn, neodevzdán v zadaném termínu
K = kopie od jiného žáka, neuznáno, podvod
 
Jméno:                Úkol: 1 2 3 4 5 6 7