Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 - Typografie  

Termín 4. a 5. října

2 - Základy výp. techniky, operační systémy, soubory, složky, aut. zákon. 

Termín 12. a 18. října (11. října divadelní představení)

3 - Internet  Termín 1. a 2. listopadu (známka do 2. čtvrtletí)

7 - Počítačové sítě (základy) Termín ...

 

Práce na počítači:

3 - Internet - hledání informací Termín 1. a 2. listopadu (známka do 2. čtvrtletí)

4 - Textový editor Word - záhlaví, zápatí, číslování stran  Termín 22. a 23. listopadu

5 - Textový editor Word - editace textu, ohraničení a stínování textu a odstavce, tabulky (2 hodiny) Termín 29. a 30. listopadu

 

6 - Styly v textovém editoru - příprava, použití, čísla stran a generování obsahu, poznámky pod čarou Termín ...

8 - Hromadné zpracování dat (v tabulkovém procesoru, Excel) Termín ...

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:               1 2 3 4 5 6 7 8
Couralová Nikola x x x          
Gabrielová Marie x x x          
Hotařová Kristýna N x N          
Jakubíčková Magdalena x x x          
Karbanová Kristýna N x N          
Kovářová Monika x x x          
Krčálová Sára x x x          
Partiková Dominika x x x          
Podkalská Monika x x x          
Prchalová Klára x x x          
Řezníková Markéta x x x          
Solařová Barbara x x x          
Šimková Adéla x x x          
Šmídová Drahoslava x x x          
Vavrová Žaneta x x x