Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 - Typografie  

Termín 4. a 5. října

2 - Základy výp. techniky, operační systémy, soubory, složky, aut. zákon. 

Termín 11. a 12. října

3 - Internet  Termín ...

7 - Počítačové sítě (základy) Termín ...

 

Práce na počítači:

3 - Internet - hledání informací Termín ...

4 - Textový editor Word - editace textu, ohraničení a stínování textu a odstavce, tabulky Termín ...

 

5 - Textový editor Word - záhlaví, zápatí, číslování stran  Termín ...

6 - Styly v textovém editoru - příprava, použití, čísla stran a generování obsahu, poznámky pod čarou Termín ...

8 - Hromadné zpracování dat (v tabulkovém procesoru, Excel) Termín ...

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:               1 2 3 4 5 6 7 8
Couralová Nikola                
Ešíková Barbora                
Gabrielová Marie                
Hotařová Kristýna                
Jakubíčková Magdalena                
Karbanová Kristýna                
Kovářová Monika                
Kramná Nikola                
Krčálová Sára                
Partiková Dominika                
Podkalská Monika                
Prchalová Klára                
Řezníková Markéta                
Solařová Barbara                
Součková Lucie                
Šimková Adéla                
Šmídová Drahoslava                
Vavrová Žaneta