Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 - Základní pojmy IKT a základy typografie (opakování 1. ročníku) 

Termín 10. října

2 - Základy počítačové grafiky (včetně digitální fotografie, opak. 2. roč.)

Termín 

3 - Multimédia, zvuk a video v počítači Termín 

5 - Počítačové sítě (základy) Termín: 

 

Na počítači: 

4 - Hromadné zpracování dat v tabulkovém procesoru Excel Termín: 

6 - Hromadná korespondence. Termín: 

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
= absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:              1 2 3 4 5 6
Bartolčicová Nicole            
Bednářová Markéta            
Bejčková Eliška            
Karasová Gabriela            
Křiváková Veronika            
Marková Dominika            
Nováková Denisa            
Rozporková Jitka            
Ševčíková Alexandra            
Trunda Lukáš