Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

k zadání úkolů

Na školním moodle.

Vstup ZDE

INFO

K řádnému uzavření pololetí před termínem klasifikace musí být odevzdány úlohy, splněna zkoušení. 
 
Nesplněné hodnoceno nedostatečně.
 

 

termíny úkolů

Úkoly v Moodle - IKT asistent + nástavba, část Úkoly

1. do 15. září

- Přejmenovat složku se svým jménem sdílenou s vyučující na Google Disku A2 na A3 (malý úkol)

do 17. října

- Úkoly 3 ... H - Portfolio - Zadání B, osobní portfolio - úvodní list + části 2, 3, 4, 6, 8 (základní úkol) - hodnoceno 2 známkami

 

2. do 2...

- Úkoly 1... B - prezentace 2 

rady k prezentacím obecně v kurzu IKT asistent + nástavba, část 8.1 Multimédia - Prezentace

3. do ...

Úkoly 3 ... G - Webové stránky, poslat jejich adresu podle zadání

4. do ... (zadáno: ...)

Úkoly 3... J - Film, odevzdat přímo vyučující ve škole z USB flash disku

5. do ...

Úkoly 3 ... E - Google Disk Zpracování souboru PDF pomocí aplikací na Internetu (zpracování podle zadání a postupu)

ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ

Přímo v zadání úkolu (na moodle) je vždy uveden způsob odevzdání,

např. na školní moodle, e-mailem, sdílení na Google Disku, odevzdání na školní síť.

Pečlivě čtěte v zadání úkolů kam a jak je odevzdávat.
 
Neposílejte e-maily tam, kde to není zadáno. 
Nejsou-li očekávány, nejsou ani v e-mailové schránce určené pro úkoly kontrolovány. 

PŘEHLED ODEVZDANÝCH ÚKOLŮ

x = vyučující úkol převzala ke zhodnocení (po zhodnocení platí splněno)  
D = dodatečně po termínu (po předchozí dohodě s vyučující)
N = úkol nesplněn, neodevzdán v zadaném termínu
K = kopie od jiného žáka, neuznáno, podvod
 
Jméno:                 Úkol: 1 2 3 4 5
Bartolčicová Nicole          
Bednářová Markéta          
Bejčková Eliška          
Karasová Gabriela          
Křiváková Veronika          
Marková Dominika          
Nováková Denisa          
Rozporková Jitka          
Ševčíková Alexandra          
Trunda Lukáš