Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

 

 

 

k zadání úkolů

Na školním moodle.

Vstup ZDE

INFO

K řádnému uzavření pololetí před termínem klasifikace musí být odevzdány úlohy, splněna zkoušení. 
 
Nesplněné hodnoceno nedostatečně.
 

 

termíny úkolů

Úkoly v Moodle - IKT asistent + nástavba, část Úkoly

1.a) -  do 15. září:

- Přejmenovat složku se svým jménem sdílenou s vyučující na Google Disku A2 na A3 (malý úkol)

1. b) do 17. října:

- Úkoly 3 ... H - Portfolio - Zadání B, osobní portfolio - úvodní list + části 2, 3, 4, 6, 8 (základní úkol) - hodnoceno 2 známkami

 

2. do 28. listopadu 

- Úkoly 1... B - prezentace 2 

rady k prezentacím obecně v kurzu IKT asistent + nástavba, část 8.1 Multimédia - Prezentace

 

3. do ... (zadáno v 1. pololetí)

Úkoly 3 ... G - Webové stránky, poslat jejich adresu podle zadání

 

4. do 22. května (dlouhodobý úkol, zadáno v 1. pololetí)

Úkoly 3... J - Film, odevzdat přímo vyučující ve škole z USB flash disku

 

5. do ...

Úkoly 3 ... E - Google Disk Zpracování souboru PDF pomocí aplikací na Internetu (zpracování podle zadání a postupu)

ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ

Přímo v zadání úkolu (na moodle) je vždy uveden způsob odevzdání,

např. na školní moodle, e-mailem, sdílení na Google Disku, odevzdání na školní síť.

Pečlivě čtěte v zadání úkolů kam a jak je odevzdávat.
 
Neposílejte e-maily tam, kde to není zadáno. 
Nejsou-li očekávány, nejsou ani v e-mailové schránce určené pro úkoly kontrolovány. 

PŘEHLED ODEVZDANÝCH ÚKOLŮ

x = vyučující úkol převzala ke zhodnocení (po zhodnocení platí splněno)  
D = dodatečně po termínu (po předchozí dohodě s vyučující)
N = úkol nesplněn, neodevzdán v zadaném termínu
K = kopie od jiného žáka, neuznáno, podvod
 
Jméno:              Úkol: 1a 1b 2 3 4 5
Bartolčicová Nicole x x        
Bednářová Markéta x x        
Bejčková Eliška x x        
Karasová Gabriela x x        
Křiváková Veronika x x        
Marková Dominika x x x      
Nováková Denisa x x        
Rozporková Jitka x x        
Ševčíková Alexandra x x        
Trunda Lukáš x N