Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

TERMÍNY Zkoušení

Testování vědomostí:

1 - Základní pojmy IKT a základy typografie (opakování 1. ročníku) Termín 4. a 9. října

2 - Základy grafiky a počítačové fotografie Termín 

 

Na počítači:

3 - Digitální fotografie - klonovací razítko 18. a 23. října

Termín 

4 - Opravy fotografií (bez klonovacího razítka, od oříznutí po převzorkování) 

Termín 

5 - Základní úkony v programu vektorové grafiky Zoner Callisto  Termín 

6 - Základy počítačové animace  Termín 

(7 - Práce s PDF formátem   Termín) 

PŘEHLED

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno:                   1 2 3 4 5 6 7
Baráková Petra              
Bezděk Šimon              
Boudný Lukáš              
Bradávka Michal              
Cidlinský Alan              
Ferbyová Iveta              
Galbová Nicolle              
Grygar Kryštof              
Hájosová Sabina              
Halmová Barbora              
Hálová Kateřina              
Jandásková Kristýna              
Jindra Jakub              
Kobalčiková Alice              
Lurský Patrik              
Nechvílová Tereza              
Nešpůrková Magdalena              
Nešpůrková Magdalena              
Procházková Eliška              
Reňáková  Zuzana              
Repová  Eliška              
Švestková Hana              
Trčková Aneta