Informační a komunikační technologie pro studenty SZŠ EA Brno

INFO

Daná přezkoušení musí být splněna.

Nesplněné hodnoceno nedostatečně.

V případě nemoci v termínu zkoušení se žák přihlásí k přezkoušení neprodleně. Hodnocení "nedostatečně" bude po přezkoušení upraveno podle výsledku testování.

 

termíny Zkoušení

Testování vědomostí: 

1 - Typografie  Termín 2. a 3. října

2 - Základy výpočetní techniky, hardware, autorský zákon  Termín 9. a 10. října

3 - Operační systémy, soubory  Termín 16. a 17. října

4 - Internet  Termín 

Práce na počítači: 

5 - Internet - hledání informací - Termín 

6 - Textový editor Word - editace textu, ohraničení a stínování textu, tabulky  

Termín

7 - Textový editor Word - záhlaví zápatí, číslování stran 

Termín 

8 - Styly v textovém editoru - příprava a použití stylů, čísla stran a generování obsahu, poznámky pod čarou Termín: 

Přehled

x = vyzkoušen/vyzkoušena v řádném termínu
D = vyzkoušen/vyzkoušena dodatečně po absenci v náhradním termínu
N = absence, nevyzkoušen/nevyzkoušena, do přezkoušení hodnoceno jako nezvládnuté
 
Jméno: 1 2 3 4 5 6 7 8
Antonín Jiří                
Bělušová Hana                
Bojanovská Anna                
Doleželová Stanislava                
Dryáková Eliška                
Fleková Veronika                
Hofbauerová Nikol                
Hudcová Šárka                
Jelínková Martina                
Jobánková Tereza                
Kábelová Nikola                
Kábelová Vendula                
Kopřivová Amálie                
Kubiszová Eliška                
Markus Samuel                
Mendlíková Nikola                
Nekvapilová Denisa                
Netopilová Petra                
Otáhalová Renáta                
Poláková Erika                
Pýrková Adéla                
Slepčíková Marcela                
Škardová Tereza                
Urbanová Kateřina                
Vaníčková Nicola